Zorgzame en inclusieve stad

Iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid, gender, gezondheidssituatie… moet zichzelf kunnen zijn in Leuven en tot zijn recht kunnen komen. We willen dat iedereen zich hier goed kan voelen en vooruit kan gaan. Ook de betaalbaarheid van de voorzieningen speelt hierbij een rol.

  • We werken iedere vorm van uitsluiting uit door o.m. inwoners in maatschappelijke kwetsbare posities maximaal te ondersteunen. De toegang tot basisrechten moet zoveel mogelijk via automatische rechtentoekenning worden uitgebouwd.
  • We voeren een actief antidiscriminatiebeleid, onder meer gericht tegen discriminatie op de woningmarkt en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
  • We ondersteunen vrijwilligersengagement, buurtgerichte zorg en mantelzorg. Zij zijn belangrijke schakels in een zorgzame stad als aanvulling op professionele dienstverlening.
  • We zorgen ervoor dat iedereen kan meegenieten van de vooruitgang in onze stad en iedereen met de beste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving kan blijven wonen.
  • Het behalen van het label ‘Kindvriendelijke stad’ en ‘Jeugdstad Vlaanderen’ sterkt ons om ervoor te blijven zorgen dat jongeren zich thuis voelen in onze stad en veerkrachtig zijn. We betrekken hen bij het beleid, creëren ontmoetingsplekken, -infrastructuur en -momenten, ondersteunen hun werking en stellen hen infrastructuur ter beschikking die ze zelf kunnen invullen.
  • Alle kinderen verdienen alle kansen. Kwalitatief en toegankelijk onderwijs is daar een belangrijke hefboom voor. Daarbij investeren we met KinderKuren in voorschoolse en sterke opvang op school.
  • De beheersing van het Nederlands is belangrijk om je weg in de samenleving te vinden. Daarom voorzien we voldoende lesaanbod en maken we dat zo toegankelijk mogelijk, ook voor volwassenen. 

  • January 20th, 2022
Stad Leuven hervormt toelages om ouders nog beter te ondersteunen

De stad Leuven geeft een eenmalige geboortetoelage aan gezinnen met een beperkt inkomen wanneer ze een kindje krijgen. Ook ouders die een kind met een beperking opvoeden, kunnen jaarlijks een toelage van de stad ontvangen om de kosten te helpen dragen.

  • December 22nd, 2021
Meer dan 85% van volwassen Leuvenaars uitgenodigd voor boosterprik

De Leuvense boostercampagne loopt als een trein. “Alle Leuvenaars bij wie het verplichte interval van vier maanden voorbij is, hebben een uitnodiging gekregen voor hun boostervaccinatie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

  • December 22nd, 2021
Noodopvang tijdens extra week kerstvakantie vangt 304 kinderen op

Maandag ging de extra week kerstvakantie van start, en daarmee ook de noodopvang van de stad voor gezinnen die onmogelijk zelf opvang konden vinden. Meer dan 300 kinderen werden ingeschreven.