Recent nieuws

  • March 17th, 2023
Leuven en Bertem gaan nauwer samenwerken

Lokale besturen staan voor grote, gemeenschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op vlak van mobiliteit, huisvesting, klimaat, aantrekken van personeel… Leuven en Bertem gaan intenser samenwerken om die uitdagingen aan te pakken, en elkaar te versterken. De overeenkomst voor de nauwere samenwerking tussen beide partners wordt eind maart voorgelegd aan de beide gemeenteraden.

  • March 16th, 2023
CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub

De CommScope-site in Kessel-Lo wordt een industriële innovatiehub voor de hightechsector die bedrijven met innovatiepotentieel moet verankeren in het Leuvense ecosysteem. De Amerikaanse eigenaar CommScope verkocht de site aan projectvennootschap Leuven Connected, een samenwerking tussen KU Leuven, stad Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV.

  • March 15th, 2023
Leuvenaars zijn tevreden over stadscommunicatie

In het algemeen ervaren Leuvenaars de stadscommunicatie als betrouwbaar, met een herkenbare en verzorgde vormgeving en een laagdrempelig, duidelijk taalgebruik. Twee op drie inwoners stellen dat de communicatie motiverend werkt en hun verbondenheid met de stad stimuleert. Met dit onderzoek wil de stad haar informatiekanalen naar de inwoners beoordelen en verbeteren.

  • March 15th, 2023
Stad Leuven en uitzendsector organiseren jobbeurs voor Oekraïense vluchtelingen

In samenwerking met opleidingsexpert voor de uitzendsector Travi organiseerde de stad Leuven vandaag een jobdag voor Oekraïners, de tweede al dit voorjaar. Een zestigtal vluchtelingen werd via infosessies en sollicitatiegesprekken op weg geholpen naar een job op de uitzendmarkt.

  • March 6th, 2023
35.066 nieuwe bomen en planten in Leuven zijn klaar voor de lente

De dagen lengen langzaam en de krokussen staan al in bloei. De lente is in aantocht, en dat betekent dat de stad momenteel volop bezig is met de aanplant van nieuwe bomen en planten. De meeste bomen gingen de afgelopen weken al de Leuvense grond in. Nu is het de beurt aan de vaste planten en heesters. “We zetten in totaal 35.066 stuks aan nieuw groen klaar om te kunnen groeien met de eerste lentezon”, vertelt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

  • March 1st, 2023
Wake met stiltemoment voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije

Gisterenavond verzamelden naar schatting 150 personen op het Martelarenplein in Leuven om de vele slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije te herdenken. De stad Leuven organiseerde de wake, samen met de Leuvense organisaties Hevi en Koerdisch Democratisch Gemeenschapscentrum.