Verbonden, betrokken en participatieve stad

In een verbonden en participatieve stad waar mensen elkaar kennen, voelen inwoners zich veilig, op hun gemak en gelukkig. We stimuleren inwoners, studenten en nieuwe Leuvenaars om elkaar te ontmoeten en samen onze stad nog beter te maken. 


  • We voorkomen eenzaamheid door in te zetten op onder meer extra ontmoetingsplaatsen en verdere ondersteuning voor verenigingen, vrijwilligerswerkingen en buurtwerkingen.
  • We zorgen ervoor dat internationale nieuwkomers snel deel kunnen nemen aan onze gemeenschap en stimuleren ontmoeting tussen de verschillende gemeenschappen.
  • We streven naar een stad waar we samen aan de toekomst werken, met iedereen die zich betrokken voelt en werken daarvoor samen met overheid, middenveld, georganiseerde en individuele burgers. We willen elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme en gedragen oplossingen te komen, om mensen verantwoordelijkheid te laten opnemen en het vertrouwen van inwoners in de overheid te vergroten.
  • We willen inwoners, organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven actief betrekken in de verschillende beleidsdomeinen door instrumenten te voorzien zoals bijvoorbeeld participatieve budgetten. We willen iedereen, ook kwetsbare groepen, jongeren en ouderen, sensibiliseren om deel te nemen aan het beleid. We leveren daarbij inspanningen om een brede laag van de bevolking te betrekken bij deze participatieve processen.
  • January 16th, 2023
Toekomstplannen voor de Vijvers van Bellefroid krijgen vorm

In 2019 kocht de stad Leuven de Vijvers van Bellefroid in Wilsele-dorp. De stad liet een masterplan opmaken om dit domein van 21 ha groot uit te bouwen tot een waardevol natuurdomein, waar Leuvenaars terecht kunnen voor een wandeling, om te genieten van de natuur en de rust. De grote lijnen voor de plannen liggen vast. Geïnteresseerde Leuvenaars konden ze vorige zondag ​ komen bekijken en hun feedback meegeven.

  • December 22nd, 2022
Leuven geeft meer zuurstof aan cognitief begaafde jongeren

​Leerlingen die sneller leren dan gemiddeld hebben specifieke begeleiding nodig in de klas. Omdat ze zo vlot leerstof oppikken, geraken ze snel verveeld in de klas of gaan ze zichzelf vertragen om te conformeren aan de verwachtingen van de leraar. Voor sommige leerlingen leidt dit tot stress en soms zelfs tot demotivatie voor school en leren. De Leuvense scholen zoeken en vinden steeds meer methodes om hun tempo te volgen. De Leuvense vzw Spring-Stof begeleidde de voorbije drie jaar driehonderd cognitief sterke leerlingen en bouwde zo een uitgebreide expertise op.

  • December 21st, 2022
Restauratie eeuwenoude salons stadhuis afgerond

Na een grondige restauratie gaan de historische salons van het stadhuis begin volgend jaar weer open.