Veilige en aantrekkelijke stad met aangename woonwijken

Veilige, propere straten en pleinen, veel groen, winkels, scholen, sportinfrastructuur, ontmoetingsplaatsen… Ze spelen een belangrijke rol in een fijne buurt en dragen bij aan de levenskwaliteit van de Leuvenaars. Daarom blijven we werk maken van een mooie en uitnodigende openbare ruimte, en voldoende voorzieningen, op het hele grondgebied. 

 • We vrijwaren de bestaande open ruimte, door in te zetten op kernversterking- en verdichting.
 • Voldoende groen, van geveltuintje tot groot park, draagt bij aan een leefbare stad. We stellen een masterplan op waarin de vergroening van de stad concreet wordt uitgewerkt.
 • We richten de openbare ruimte, waaronder pleinen, kindvriendelijk in en versterken het speelweefsel in de stad. We werken een speel- en zwemwaterplan uit en realiseren Leuven Bad. De buurt zal betrokken worden bij de uitvoering en implementatie.
 • Pleinen geven deelgemeenten een eigen gezicht. De kern van Heverlee wordt opgewaardeerd, de omgeving van Ymeria in Wijgmaal wordt aangepakt, net zoals het stationsplein en het Sint-Hadrianusplein. Voor Wilsele-Dorp bekijken we hoe we een levendige centrale dorpskern kunnen realiseren in samenhang met zaal Pacem, de pastorij en de pastorijtuin.
 • Ook architectuur en kunst in de openbare ruimte dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Ons historisch erfgoed brengen we in alle deelgemeenten tot leven en onderbenutte gebouwen geven we een nieuwe invulling.
  Je veilig voelen is essentieel en een prioriteit. We investeren in een sterk, aanspreekbaar politiekorps en pakken problemen aan met een kordate aanpak. Even belangrijk zijn preventie en wijkwerking. In wijken waar mensen elkaar kennen, voelen mensen zich veilig.
  Daarbij zetten we ook in op de kansen die de technologie ons biedt om de openbare ruimte te verbeteren. Hierbij denken we aan slimme vuilnisbakken om de straten proper te houden, adaptieve straatverlichting,  sensoren voor het meten van geluidsoverlast in uitgaansbuurten en de omliggende straten… 

 • February 22nd, 2023
Leuven voert strijd tegen discriminatie op huurmarkt op

In 2020 en 2021 bracht het Leuvens stadsbestuur met praktijktesten discriminatie op de Leuvense huurmarkt in kaart. Uit de resultaten bleek structurele discriminatie van etnische minderheden, rolstoelgebruikers en personen met een visuele beperking met een assistentiehond. Als reactie zette de stad in op sensibilisering, aan de hand van vormingen over discriminatie voor Leuvense verhuurders en vastgoedmakelaars. Nu voert de stad de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt verder op en stelt ze tien concrete acties voor, vervat in het ‘Actieplan Discriminatie’.

 • February 16th, 2023
Leuvenaars krijgen hoger bedrag om Kom op voor je wijk-projecten te realiseren

De succesformule ‘Kom op voor je wijk’, waarmee Leuvenaars buurtprojecten kunnen realiseren, wordt in een nieuw jasje gestoken. Het budget dat Leuvenaars kunnen aanvragen wordt flink opgetrokken tot maar liefst 24.000 euro.

 • August 26th, 2022
Nieuwe hondenloopweide op de Philipssite

Leuven is een nieuwe hondenloopweide rijker. Dit brengt het aantal van dit soort plaatsen in Leuven op veertien.