Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat centraal. We brengen wonen, werken, winkelen, schoolgaan, ontspannen… dicht bij elkaar.
 • We blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid en maken werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen dankzij ‘Plan Veilig Naar School’.
 • We maken van Leuven dé fietsstad van Vlaanderen door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. Ook een aangepast fietsparkeerbeleid speelt een belangrijke rol in het algemene fietsplan.
 • Leuven moeten ook een wandelbare stad zijn. We zorgen ervoor dat voetgangers zich steeds veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar domein.
 • We werken het circulatieplan af en maken de stad autoluw, met oplossingen voor de parkeernood. Met een innoverend parkeerbeleid vangen we de parkeerdruk op.
 • We maken de woonwijken leefbaarder door de zone 30 uit te breiden, zwaar vrachtverkeer te weren en samen met de inwoners structurele oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen.
 • Ook deelmobiliteit en alternatieve en ondersteunende mobiliteit spelen een belangrijke rol om de mobiliteits- en parkeerdruk op te vangen.
 • We streven naar een vlot en efficiënt openbaar vervoer.

 • June 21st, 2022
Mobiliteitsplan Kessel-Lo krijgt concreet vorm

Stad Leuven werkt aan een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo om het leven en het wonen in de deelgemeente nog aangenamer te maken. Het stadsbestuur rondde zopas de tweede participatieronde met bewoners af en stuurde het plan nog grondig bij op basis van de feedback

 • April 20th, 2022
Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor

Bij de start van de legislatuur kondigde het Leuvens stadsbestuur een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan. De inwoners van Kessel-Lo deden verschillende voorstellen om de mobiliteit in Kessel-Lo te verbeteren. Samen met een studiebureau ging stad Leuven hiermee aan de slag en stelde een mobiliteitsplan op.

 • February 8th, 2021
Inwoners Kessel-Lo geven vorm aan hun openbare ruimte van de toekomst

De stad en Leuven 2030 lanceren vandaag Vorm 3010, een participatietraject om samen met de Kesselaars vorm te geven aan een aantrekkelijke invulling van hun buurten, straten en pleinen.