Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat centraal. We brengen wonen, werken, winkelen, schoolgaan, ontspannen… dicht bij elkaar.
 • We blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid en maken werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen dankzij ‘Plan Veilig Naar School’.
 • We maken van Leuven dé fietsstad van Vlaanderen door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. Ook een aangepast fietsparkeerbeleid speelt een belangrijke rol in het algemene fietsplan.
 • Leuven moeten ook een wandelbare stad zijn. We zorgen ervoor dat voetgangers zich steeds veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar domein.
 • We werken het circulatieplan af en maken de stad autoluw, met oplossingen voor de parkeernood. Met een innoverend parkeerbeleid vangen we de parkeerdruk op.
 • We maken de woonwijken leefbaarder door de zone 30 uit te breiden, zwaar vrachtverkeer te weren en samen met de inwoners structurele oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen.
 • Ook deelmobiliteit en alternatieve en ondersteunende mobiliteit spelen een belangrijke rol om de mobiliteits- en parkeerdruk op te vangen.
 • We streven naar een vlot en efficiënt openbaar vervoer.

 • December 21st, 2022
Restauratie eeuwenoude salons stadhuis afgerond

Na een grondige restauratie gaan de historische salons van het stadhuis begin volgend jaar weer open.

 • December 9th, 2022
Abdij van Park sluit een succesvol jubileumjaar af

In 2012, precies 10 jaar geleden, startte de grootschalige restauratie van Abdij van Park met steun van stad Leuven en de Vlaamse overheid. Vandaag bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een bezoek aan Abdij van Park om het resultaat van 10 jaar restauratie te bewonderen.

 • December 2nd, 2022
Stad Leuven lanceert de Visiotour, een stadswandeling in gebarentaal

Op 3 december, de Internationale Dag van mensen met een handicap, lanceert de stad Leuven een stadswandeling in gebarentaal via de gratis Erfgoedapp. Deze wandeling, aangepast voor dove en slechthorende mensen, kwam er dankzij een samenwerking met Gery Gerits, zelf doof.