Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

We willen een bereikbare en leefbare stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen.

 • Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat centraal. We brengen wonen, werken, winkelen, schoolgaan, ontspannen… dicht bij elkaar.
 • We blijven prioriteit geven aan verkeersveiligheid en maken werk van veilige en comfortabele straten, fiets- en voetpaden met o.a. veilige schoolomgevingen dankzij ‘Plan Veilig Naar School’.
 • We maken van Leuven dé fietsstad van Vlaanderen door het netwerk van fietsroutes te verbeteren en verder uit te breiden. Ook een aangepast fietsparkeerbeleid speelt een belangrijke rol in het algemene fietsplan.
 • Leuven moeten ook een wandelbare stad zijn. We zorgen ervoor dat voetgangers zich steeds veilig en comfortabel kunnen verplaatsen op het openbaar domein.
 • We werken het circulatieplan af en maken de stad autoluw, met oplossingen voor de parkeernood. Met een innoverend parkeerbeleid vangen we de parkeerdruk op.
 • We maken de woonwijken leefbaarder door de zone 30 uit te breiden, zwaar vrachtverkeer te weren en samen met de inwoners structurele oplossingen te zoeken voor mobiliteitsproblemen.
 • Ook deelmobiliteit en alternatieve en ondersteunende mobiliteit spelen een belangrijke rol om de mobiliteits- en parkeerdruk op te vangen.
 • We streven naar een vlot en efficiënt openbaar vervoer.

 • May 9th, 2023
Park Belle Vue wint Publieksprijs Publieke Ruimte 2023

De stad Leuven wint de Publieksprijs Publieke Ruimte 2023 met Park Belle Vue in Kessel-Lo. De prestigieuze prijs, uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, bekroont jaarlijks publieke plaatsen in Vlaanderen en Brussel die een voorbeeldige meerwaarde bieden voor hun omgeving.

 • May 5th, 2023
Stad zet Leuvense gemeenschapswachten in de bloemetjes

Met stapels kleurrijke tekeningen verrasten leerlingen van vijf Leuvense basisscholen de toezichthoudende gemeenschapswachten. Aanleiding is de nationale Dag van de Gemeenschapswacht op dinsdag 9 mei. Stad Leuven wil hiermee de Leuvense gemeenschapswachten extra in de bloemetjes plaatsen.

 • May 3rd, 2023
Stad Leuven en Het Depot pakken grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven aan

Stad Leuven werkt momenteel samen met verschillende partners aan een breed gedragen actieplan om grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven te voorkomen en waar nodig structureel aan te pakken. In tussentijd lopen er al een aantal pilootprojecten. Zo rolde muziekcentrum Het Depot afgelopen zondagavond het initiatief ‘Het Depot Cares’ uit.