• image
Onze stad is klaar om een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te worden.
De laatste jaren ontpopte Leuven zich van een ingedommelde provinciestad aan de onzichtbare Dijle tot een wereldstad in pocketformaat waar het heel goed wonen is. Onze stad is in volle groei en de verandering is volop bezig. Dat ziet en voelt iedereen. Onze stad is klaar om één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden van Europa te worden. En dat doen we zonder iemand achter te laten. Wij staan voor positieve verandering en doen dat door te vernieuwen, te versterken en te verbinden.

15.000 extra inwoners, 15.000 extra studenten, 15.000 extra arbeidsplaatsen en dat allemaal op 15 jaar tijd. We zijn gegroeid tot een stad die prijzen ontvangt voor duurzaamheid en leefbaarheid, tot een stad die volgens Europa één van de acht ideale steden is, tot de jeugdstad van Vlaanderen, tot een plaats waar we zorg dragen voor elkaar. En dat is iets wat je niet op het conto van één persoon kan schrijven, maar wat je enkel samen kan bereiken door de krachten te bundelen.

Die positieve verandering mag nu niet stilvallen. De uitdagingen die met het succes en de groei gepaard gaan, moeten daadkrachtig aangepakt worden, zodat we met z’n allen blijven vooruitgaan in Leuven. En met ons is dat een garantie.

Mensen verbinden

Mensen zijn de oplossing, niet het probleem. Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt. We moeten elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen.

De weg die ik insla, is die van bruggen bouwen, tegen de sluipende apartheid en verzuring. Deze tijd vraagt om een burgemeester die verbindt, die op een slimme, krachtige manier iedereen bij elkaar brengt om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Dat is waar wij voor gaan. Wij zijn vóór de dingen. Velen surfen op malcontentement, polariseren, geven aan de zijlijn kritiek en spelen mensen uit elkaar. Daar staan wij lijnrecht tegenover. We doen het samen, want voor wie er aan twijfelt: de grote dingen gebeuren samen, of ze gebeuren niet.

Voor wie er aan twijfelt: de grote dingen gebeuren samen, of ze gebeuren niet.

Mensen versterken

In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst. Leuven is een stad die kansen geeft, een stad die je de mogelijkheden geeft om op te groeien tot wie je wil zijn. Het is mijn overtuiging en droom dat alle kinderen, wie ze ook zijn en wat hun thuissituatie ook is, het beter moeten kunnen hebben, vooruit kunnen gaan en erin kunnen slagen hun dromen waar te maken. Leuven is een bijzondere stad. Je moet maar naar de skyline kijken: enerzijds de torens van Sint-Maartensdal, anderzijds de torens van de universiteitsbibliotheek en imec. Een symbolische weergave van Leuven: je leeft tussen sociaal kwetsbare gezinnen en toponderzoekers. Wat kan voor een student aan de KU Leuven, moet ook kunnen voor de kinderen van Sint-Maartensdal.

In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst.
Daarvoor heb je een stimulerende omgeving nodig. Ouders, leerkrachten, een netwerk dat je vleugels geeft. Maar daarnaast zijn er ook kansen en rechten nodig, die je onderweg tegenkomt: sterk en betaalbaar onderwijs, van kleuterschool tot universiteit en betaalbare zorg en sociale ondersteuning. De kracht van eigen wil en inzet, gecombineerd met de juiste duwtjes in de rug wanneer je dat nodig hebt. We hebben er alle belang bij om de juiste voorzieningen te garanderen voor iedereen die het nodig heeft. Het helpt ons allemaal vooruit om aandacht te hebben voor iedereen en niet slechts voor enkelingen. Ik zal nooit de ogen sluiten voor de noden van onze meest kwetsbare inwoners. Die moeten mee genieten van de welvaart en de groei van de stad. Met mij is Leuven geen elitestad, maar een inclusieve en welvarende stad met aandacht voor iedereen.

Leuven vernieuwen

De uitdagingen waar een groeiende stad als Leuven voor staat, zijn niet min. Mobiliteit, huisvesting, armoede, leefbaarheid… We weten dat het niet evident is, en dat de antwoorden dat ook niet zijn. Daarom moeten we elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen.

De slimme oplossingen hebben één doel: de levenskwaliteit van de Leuvenaars verbeteren. Technologie kan ons helpen om keuzes voor de toekomst te maken: mobiliteit in functie van voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, gezonde lucht, veiligheid, een propere stad, uitstekende dienstverlening, efficiënt energieverbruik… Met de hulp van vernieuwende toepassingen kunnen we onze stad beter maken voor iedereen.
Met de hulp van vernieuwende toepassingen kunnen we onze stad beter maken voor iedereen.