Vernieuwende en performante stad die samenwerkt

Leuven heeft alles om een leidende stad te worden en een toonbeeld te zijn van hoe steden uitdagingen krachtdadig, innovatief en slim aanpakken. We zijn een stad die kiest om te blijven investeren, binnen een evenwichtig financieel beleid. 

Leuven wil met een performant bestuur en organisatie een klantvriendelijke dienstverlening aan inwoners garanderen en uitdagingen krachtdadig, innovatief, slim en co√∂peratief aanpakken. 

  • Kwaliteitsvolle dienstverlening staat voorop.
  • We staan vanuit het bestuur voor een open cultuur van vernieuwing en verbetering, waarbij we actief op zoek gaan naar oplossingen bij klachten en vragen. Die lijn trekken we door in de organisatie.
  • De stedelijke dienstverlening blijft vernieuwen door in te zetten op e-dienstverlening, zonder daarbij het toegankelijkheidsprincipe uit het oog te verliezen.
  • We voorzien ook een performant systeem voor vragen en klachten.
  • We voeren een duurzaam financieel beheer en aankoopbeleid.
  • We voeren een modern personeelsbeleid, met aandacht voor talent en streeft naar een personeelsbestand dat de samenleving weerspiegelt.

  • January 19th, 2023
Stad Leuven en Het Depot werken samen aan nieuwe bruisende plek in Leuven voor muziek, events en nachtcultuur

In september vorig jaar besliste het stadsbestuur van Leuven om het gebouw van Domo Meubelen in de Bondgenotenlaan aan te kopen. De stad sluit nu met muziekcentrum Het Depot een samenwerkings- en een erfpachtovereenkomst af voor de invulling, de uitbating en de verbouwing van het pand. Beide overeenkomsten komen eind deze maand op de gemeenteraad.

  • December 21st, 2022
Restauratie eeuwenoude salons stadhuis afgerond

Na een grondige restauratie gaan de historische salons van het stadhuis begin volgend jaar weer open.

  • December 9th, 2022
Abdij van Park sluit een succesvol jubileumjaar af

In 2012, precies 10 jaar geleden, startte de grootschalige restauratie van Abdij van Park met steun van stad Leuven en de Vlaamse overheid. Vandaag bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele een bezoek aan Abdij van Park om het resultaat van 10 jaar restauratie te bewonderen.