• image
We willen in Leuven voortrekkers zijn van vernieuwend onderwijs.
Kinderen en jongeren helpen hun talenten te ontwikkelen en de vaardigheden leren die nodig zijn in de veranderende wereld en tegelijk iedereen aan boord houden en zorgen dat leerlingen zich goed voelen op school. Ouders mogen erop vertrouwen dat hun kind in Leuven van het beste onderwijs kan genieten.  

Daarom willen we in Leuven ook voortrekkers van vernieuwend onderwijs zijn. Ervaringsgericht leren, binnen en buiten de schoolmuren, zal steeds belangrijker worden, net zoals technologie, wetenschap, creativiteit (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) en taalvaardigheid.

Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat STROOM,  een nieuwe en vernieuwde school, werd opgericht, samen met het Katholieke net. STROOM  zal zich vestigen in de Vaartkom. De school biedt een brede eerste graad aan, met veel aandacht voor STEM en creativiteit. Terwijl de nieuwe schoolgebouwen gezet worden op de hoek van de Minckelerstraat en de Vaartstraat, start STROOM op 1 september tijdelijk op het Sint-Jacobsplein.


We zetten ook in op vernieuwende onderwijsvormen, zoals leren in openlucht (
Doe-boerderij) en in de praktijk (Jobspotters) en coteaching, waarbij leerkrachten tegelijkertijd lesgeven aan een groep leerlingen.