• image
"Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense basisschool is een prioriteit voor ons."
Met de hulp van ouders, leerlingen, leerkrachten en directies hebben we alle knelpunten in schoolomgevingen opgelijst. Met 'Plan Veilig naar School' ligt er nu een actieplan klaar om de knelpunten op te lossen, in samenspraak met de scholen. De komende jaren investeren we elk jaar een half miljoen euro specifiek om die knelpunten aan te pakken, onder meer met schoolstraten, fietsstraten, bredere voetpaden, extra zebrapaden…

We willen er voor zorgen dat elk kind op een veilige en comfortabele manier naar school kan. Er gebeurt al veel, maar het kan altijd beter. Ouders zouden zich geen zorgen mogen maken om hun kind met de fiets de straat op te sturen. Fietsen moet net fijn en veilig zijn, voor elke leeftijd. 

Een punt dat veel ouders, leerlingen en leerkrachten aanhalen is het gedrag van de weggebruikers. Zoals fietsers die op het voetpad rijden, of auto's die fout geparkeerd staan en te snel rijden. Daarom blijven we inzetten op verkeerspreventie, met het BOBBI-project, dat jaarlijks 8.000 leerlingen leert om zich veilig te verplaatsen in het verkeer, of door toezicht van politie of stadswachten in de schoolomgeving. Als het nodig is, verbeteren we ook de weginfrastructuur om dat soort problemen te voorkomen.