Leuven moet in partnerschap met bedrijven, de universiteit en de inwoners uitgroeien tot een smart city. Zo willen we de leefkwaliteit van onze inwoners en de bezoekers in de stad verbeteren. Daarvoor werken we samen met alle kennis die Leuven als innovatieve en creatieve stad te bieden heeft. 

Zo zijn we gestart met een proeftuin rond slimme palen, die op een viertal locaties de luchtkwaliteit, fijn stof, passanten of geluid meten. 

Ook de decibelmeters die enkele jaren geleden in de Leuvense cafés die na 2 uur open zijn verschenen, zijn een voorbeeld van een slimme oplossing. De decibelmeters monitoren het geluid en proberen gehoorschade te voorkomen. De decibels worden rechtstreeks naar het politiekantoor gestuurd, die kan ingrijpen als de muziek te luid en schadelijk is.