• image
"Pestgedrag onder jongeren komt veel te vaak voor en heeft een enorme impact."
Het KiVa-programma traint leerkrachten om pesten effectief aan te pakken, terwijl leerlingen worden aangemoedigd om ervoor te zorgen dat iedereen erbij hoort. Met een financiële ondersteuning geven we alle Leuvense scholen de kans om in te stappen en het programma te volgen. 

De eerste resultaten zijn positief. Uit een ouderbevraging blijkt dat ouders heel tevreden zijn met de aandacht die de school besteedt aan deze problematiek en met het merkbaar resultaat. Er is minder ruzie, minder pestgedrag en er zijn meer vriendschappen. Volgens de leerkrachten leren de kinderen beter over hun gevoelens praten.