• image
Om Leuven leefbaar te houden, ook voor onze (klein)kinderen, werken we met met zoveel mogelijk Leuvenaars samen aan een duurzame en klimaatneutrale stad.
Om onze stad leefbaar te houden, ook voor onze (klein)kinderen, en ervoor te zorgen dat Leuven bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering, stimuleert Leuven 2030 inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te werken aan een klimaatneutraal en duurzaam Leuven. 

De vzw werkt rond verschillende thema’s, zoals gebouwen, mobiliteit , energie, landbouw en voeding, natuur en consumptie. Om op die terreinen vooruitgang te boeken, ontwikkelt Leuven 2030 samen met partners pilootprojecten en experimenten die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. Bijvoorbeeld Leuven Switcht, een campagne om zo veel mogelijk Leuvenaars te laten overstappen op groene stroom, via een gemakkelijke online tool.


In 2013 werd Leuven 2030, aanvankelijk Leuven Klimaatneutraal 2030, boven het doopvont gehouden door 60 stichtende leden, op initiatief van Mohamed Ridouani. De vzw groeide uit tot een vaste waarde in de Leuvense regio en telt ondertussen meer dan 350 leden, waaronder inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke overheden.