• image
"We stimuleren scholen om hun omgeving te vergroenen."
Onze ambitie om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken, vindt gehoor bij de kinderen en jongeren in onze stad. Tijdens de Duurzame Week, maar ook via de Leuvense Klimaatscholen willen we de Leuvense jeugd van jongs af aan warm maken voor een duurzaam toekomstverhaal voor onze stad. Zij werken graag rond die thema's, getuigt het succes van bijvoorbeeld de klimaatcampings

Naast inhoudelijk werken rond het klimaat, stimuleren we de scholen ook om hun omgeving te vergroenen. Daarvoor hebben we Groenplaats in het leven geroepen, dat de vaak grijze speelplaatsen omvormt tot een ingegroende speelplaats, met rustige hoekjes, avontuurlijke plekjes en vooral veel groen, die ook na schooltijd opleeft en open kan staan voor de buurt. We bieden financiële ondersteuning aan scholen die hun speelplaats willen vergroenen. Kinderen voelen zich ook beter in een groene, gevarieerde buitenruimte, waar rustige en avontuurlijke plekken elkaar afwisselen.