• image
"Mobiliteit is een belangrijke sleutel in de ambitie om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken."
Mobiliteit is een belangrijke sleutel in de ambitie om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Gemotoriseerd verkeer veroorzaakt uitstoot van CO2 en fijn stof, wat nefast is voor de gezondheid van de Leuvenaars, het milieu en de leefbaarheid in de stad. Daarom  werken we hard om mobiliteit in de stad zo duurzaam mogelijk te maken.

De invoering van het circulatieplan is misschien wel de grootste ingreep die bijdraagt aan een leefbare stad. Het is een grote stap naar meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, door het autoverkeer beter te organiseren op duidelijke lussen met een ondergrondse parkeergarage.


Ook het autogebruik zelf is een puzzelstukje om Leuven te verduurzamen. Autodelen is in opmars: met duizenden gebruikers is Leuven dé autodeelstad van Vlaanderen. Elke deelauto vervangt 12 privéwagens, wat goed is voor de grote parkeerdruk in Leuven.

(Bak)fietsdelen
Ook fietsdelen zijn we volop aan het bekijken. Aan het station kan je Blue Bikes uitlenen, en dat systeem willen we uitbreiden naar verschillende plaatsen in Leuven. 

In het straatbeeld zie je steeds vaker bakfietsen opduiken. In een stad als Leuven is het vaak de handigste manier om iets te vervoeren, als het met een gewone fiets niet lukt. Maar de kostprijs van een bakfiets is vaak een drempel. En niet iedereen heeft de ruimte om de fiets te stallen. Daarom zijn we volop bezig met een deelsysteem uit te werken. Die bakfietsen komen op een aantal locaties in de stad te staan, waar je ze kan uitlenen om bijvoorbeeld grote boodschappen mee te doen. Ook bakfietsdelen met de buren zal mogelijk zijn. 

We stimuleren ook elektrisch rijden, door elektrische laadpalen te voorzien. De taxisector wordt aangemoedigd om elektrische wagens in te zetten en ook De Lijn draagt haar steentje bij met hybride bussen die minder uitstoten.