• image
"Een groene omgeving is belangrijk."
Wist je dat er in Leuven enkele slechtvalken wonen? Dat is een beschermde diersoort en een ‘koesterbuur’ van Leuven. Dat zijn dieren die in onze regio voorkomen maar bedreigd zijn in hun voortbestaan omdat hun leefomgeving verdwijnt. Een groene omgeving is daarom belangrijk. Bovendien nemen we maatregelen, zoals het plaatsen van nestkasten, om onze vliegende stadsgenoten een duwtje in de rug te geven.

De Leuvense groendienst gebruikt ook geen pesticiden meer, om insecten te beschermen. Verschillende grasvelden worden niet intensief gemaaid om de bijen in de stad, die onmisbaar zijn voor onze voedselproductie, te steunen.

Om de zwerfkatpopulatie beter onder controle te krijgen en de opvang en verzorging van de zwerfkatten zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we met Zwerfkat In Leuven en de politie een overeenkomst gesloten. Zo is duidelijk wie gecontacteerd moet worden als er een zwerfkat gevonden wordt en krijgen de dierenasielen ook financiële steun van de stad om de dieren te verzorgen en te steriliseren.