"Alleen door mensen bijeen te brengen en te laten samenwerken gebeuren grootse dingen en vinden we het antwoord op complexe uitdagingen zoals de klimaat-
verandering, ziekte, armoede en sociale uitsluiting."
Boekvoorstelling
Hoe kunnen we met z'n allen vooruitgaan, zonder iemand achter te laten? En waarom hebben we nood aan politici die verbinden in plaats van polariseren? In zijn boek Verbinden boven verdelen, uitgegeven door LannooCampus, staat Mohamed Ridouani, Leuvens kandidaat-burgemeester en schepen van onder andere onderwijs, economie, leefmilieu en stadsontwikkeling, stil bij deze vragen en brengt een vernieuwende visie op ‘stad maken’

‘Mensen zijn de oplossing, niet het probleem’. De ondertitel van zijn boek vat het zowat samen: Ridouani verzet zich tegen extreme polarisering en kiest resoluut voor verbinden en samenwerken. 

“We leven in tijden van opdelen, stigmatiseren en uitsluiten. Dicht bij huis en verder weg, zijn we bijzonder hard voor mekaar. Mensen worden vlot in een hokje geplaatst en weggezet, omwille van hun overtuiging, afkomst, sociale klasse, geaardheid of gender. De slinger is doorgeslagen. De angst voor de ander wordt aangewakkerd met verdelende taal en geeft populisten een snelweg naar de macht. Zij maken van verdelen en opdelen hun handelsmerk en bewegen de wereld naar meer ongelijkheid, onveiligheid en apartheid,” vertelt Ridouani.


“Maar er is een alternatief,” vervolgt hij. “Willen we positieve verandering, willen we met z’n allen vooruitgaan, zonder mensen of groepen achter te laten, dan is er één antwoord: verbinden. Alleen door mensen bijeen te brengen en te laten samenwerken gebeuren grootse dingen en vinden we het antwoord op complexe uitdagingen zoals de klimaatverandering, ziekte, armoede en sociale uitsluiting.”

Boekvoorstelling
“In Leuven werken we zo. Samenwerking binnen Leuven2030, Leuven MindGate, Samen Onderwijs Maken (SOM), Kom Op Voor Je Wijk, … bracht de stad enorm in beweging en veel Leuvenaars dichter bij mekaar. Leuvenaars zijn straf in samenwerking, het is deel van wie we zijn, van onze gemeenschappelijke identiteit. Leuven is een groene, veilige, kansrijke stad, met aandacht voor alle inwoners en beschouwt diversiteit als kracht. Laat ons er alles aan doen om dat niet verloren te laten gaan,” besluit Ridouani gedreven.     

De boekvoorstelling gisterenavond, waarbij Ridouani in gesprek ging met prof. psychiater Dirk De Wachter, auteur Tine Hens en Leuvens ondernemer Michaël Cloet, kon op heel wat belangstelling rekenen. Omwille van het grote aantal inschrijvingen moest nog begin deze week een nieuwe locatie gezocht worden. Uiteindelijk woonden meer dan 200 mensen de gespreksavond in M-Museum bij.

Het werd een boeiend gesprek waarin Dirk De Wachter het belang benadrukte van politici die luisteren, in overleg gaan met inwoners en mogelijkheden creëren  “zonder teveel in de weg te staan”. Hij loofde Ridouani voor zijn luisterbereidheid, zijn grote ambities voor de stad en tegelijk zijn bescheiden houding. “Politici hebben de neiging heel schreeuwerig te zijn. Mohamed is daarentegen bescheiden, hoewel hij zijn nek uitsteekt en enorm veel geeft om de stad. Tegelijk is hij niet te beroerd om toe te geven dat zaken soms beter kunnen. Het is belangrijk dat een politicus zich zo opstelt,” aldus De Wachter.

https://www.lannoocampus.be/nl/verbinden-boven-verdelen