Alle nieuws

 • November 22nd, 2022
‘Bewegen Op Verwijzing’ breidt uit naar Leuvense deelgemeenten

Het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ is een vaste waarde in het Leuvense gezondheidslandschap. Leuvenaars kunnen zich, na doorverwijzing van hun arts, tegen een lage prijs individueel laten begeleiden door een coach van ‘Bewegen Op Verwijzing’. Deze helpt mensen op weg naar een actiever leven.

 • November 22nd, 2022
Leuvense leerlingen leren veilig fietsen in Verkeerspark Heverlee

Het Verkeerspark Heverlee aan basisschool GO! Campus Woudlucht is helemaal klaar. Leerlingen van Campus Woudlucht en andere Leuvense scholen kunnen er hun fietsvaardigheden en verkeerskennis oefenen en bijschaven. Stad Leuven ondersteunde het project met 520.000 euro en wil zo de verkeersveiligheid voor kinderen verbeteren.

 • November 22nd, 2022
Jongerencentrum Cidar neemt intrek in kasteeldomein De Bron

Het witte kasteel De Bron langs de Koetsweg in Kessel-Lo is toe aan bewoners die het gebouw vernieuwen en terug leven in blazen. Daarom lanceerde AG Stadsontwikkeling Leuven op vraag van stad Leuven de voorbije maanden een oproep naar kandidaat-erfpachters. Jongerencentrum Cidar zal als erfpachter het gebouw bewonen, vernieuwen en onderhouden. Cidar biedt hulpverlening aan jongeren en hun gezin. Vanuit De Bron zal Cidar zowel residentiele, ambulante als mobiele hulp organiseren. Het kasteelpark blijft in handen van de stad en publiek toegankelijk.

 • November 16th, 2022
Gemeenteraadsvoorzitter Dorien Meulenijzer geeft de fakkel door aan Hannes De Geest

Op 1 januari 2023 stopt Dorien Meulenijzer (Vooruit) als voorzitter van de Leuvense gemeenteraad, wegens nieuwe professionele uitdagingen die moeilijk combineerbaar zijn met voorzitterschap. Hannes De Geest, gemeenteraadslid van Vooruit, volgt haar op als voorzitter.

 • November 10th, 2022
Een warm gebaar voor iedereen die wordt gemist

Een kaarsje aansteken: een klein gebaar met een grote impact. “De warme gloed van vele kaarsen samen stelt een krachtig symbool van verbondenheid voor.

 • October 27th, 2022
Gratis prentenboek voor 320 Leuvense kinderen uit kwetsbare gezinnen

Lezen en toegang tot boeken is voor veel kinderen nog steeds niet vanzelfsprekend. De Leuvense boekhandel ‘De Kleine Johannes’ ging voor het zesde jaar op rij nog een stapje verder in de grote boekhandelsactie Geef Een Prentenboek Cadeau. Met opnieuw een goed resultaat: 320 kinderen krijgen een prentenboek cadeau dankzij een mooie samenwerking met de organisaties aangesloten bij Huis van het Kind Leuven.

 • October 26th, 2022
Leuven pakt lege brooddozen aan met projecten op maat van de scholen

Wie langs de ramen van Café Van de Velde aan bibliotheek Tweebronnen voorbij wandelt, ziet een fotoreeks van brooddozen gevuld met chips, pizza of frieten. De begeleidende tekst geeft inzicht in de realiteit die erachter schuilt. Met deze tijdelijke tentoonstelling van Lieve Blancquaert toont Leuven dat ze lege brooddozen ernstig neemt. De stad wil passanten vooral de kans geven om te begrijpen in plaats van al te snel te oordelen. De actie is onderdeel van het grotere project rond gezonde maaltijden op school, dat de stad samen met Rikolto uitrolt.

 • October 18th, 2022
133 Leuvense scholieren worden lid van Klimaatbende

In Abdij van Park gaven MOS, stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant vanmorgen het officiële startschot voor ‘De Klimaatbende’. 133 leerlingen uit het 5e leerjaar van vijf Leuvense scholen, allemaal “bendeleden”, zullen het komende jaar in hun school de klimaatuitdagingen op de agenda zetten. Aan de hand van verschillende proeven bewezen ze vanmiddag dat zij uitmuntende bendeleden zijn.

 • October 26th, 2022
Stad Leuven neemt nieuw verkeersgeleidingssysteem in gebruik

Stad Leuven plaatste de voorbije maanden nieuwe ledschermen op vijftig locaties in de stad. Deze schermen maken deel uit van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem en zullen vanaf vandaag automobilisten informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg ernaartoe.

 • October 21st, 2022
400 beloftevolle ondernemende jongeren nemen vliegende start in M Leuven

Nu het academiejaar goed ingezet is, maken studenten met ondernemerszin terug tijd om hun idee in de markt te zetten. Netwerken, inspiratie opdoen bij elkaar en zorgen dat je er niet alleen voor staat, ook dat hoort bij ondernemen. Dat kan in Leuven in het netwerk voor jonge ondernemers LE(J)ON, een initiatief van stad Leuven, KU Leuven, UCLL & Luca School of Arts. Vorige woensdag 19 oktober, zakten 400 jongeren af naar M Leuven om mee de ondernemende aftrap te geven voor dit academiejaar.

 • October 12th, 2022
Stad Leuven helpt burgers energie besparen met gratis infosessies

Om Leuvenaars te helpen met het besparen van energie organiseert de stad in samenwerking met ECoOB, Dialoog, Fluvius, De Ruimtevaart en EnergieID dit najaar gratis infosessies.

 • October 11th, 2022
Leuven verkleint de digitale kloof

Een computer gebruiken om je ergens te registreren of een afspraak te maken. Het lijkt evident, maar dat is het niet voor iedereen. Bijna 1 op de 10 Belgen heeft geen internetverbinding en bijna 1 op de 2 Belgen heeft te weinig digitale vaardigheden om helemaal mee te zijn. Vandaag, 11 oktober, staat in Leuven alles in het teken van digitale inclusie. Want al een jaar lang werken diverse partners via het netwerk ‘Iedereen Digitaal @ Leuven’ samen om elke Leuvenaar de kans te geven om mee te groeien in de digitale samenleving. Dat vierden de partners vandaag tijdens een speciale netwerkwerk. ​

 • October 7th, 2022
Nieuwe stap voor heraanleg Vaartkomoevers: voorontwerp klaar

De voorbije maanden heeft het ontwerpteam, dat de stad na een ontwerpwedstrijd heeft aangeduid om de Vaartkomoevers opnieuw aan te leggen, verder gewerkt op het eerdere ontwerp voor het publieke hart van de Vaartkom. Het ontwerpteam heeft alle adviezen en feedback meegenomen en stelt nu een mooi ontwerp voor, waarin gekozen is voor een groene watertuin, met twee grote houten platformen, waar je het water van dichtbij kan ervaren.

 • October 4th, 2022
Najaarsprogramma rouw en verlies

Sinds 2016 organiseren stad Leuven en Huis van het Kind ieder jaar een najaarsprogramma met allerlei activiteiten voor wie geconfronteerd wordt met verlies en rouw. Zo wil Leuven deze thema’s bespreekbaar maken zonder taboes en ruimte creëren voor nieuwe rituelen. De stad werkt voor dit programma samen met heel wat Leuvense organisaties en partners.

 • September 30th, 2022
Onthaalhuis ‘De Nomade’ viert haar tweede verjaardag

Gezelligheid troef in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo, want het onthaalhuis voor nieuwkomers De Nomade vierde er haar tweede verjaardag met een buurtfeest. Nieuwkomers, buurtbewoners en partners kwamen samen, leerden elkaar beter kennen en genoten van animatie, muziek en een hapje en drankje. 

 • September 28th, 2022
Nieuwe mijlpaal voor herbestemming stadhuis

Het voorontwerp voor de herbestemming van het stadhuis is na een intensief studietraject klaar. Het stadhuis wordt een open huis, makkelijk toegankelijk voor iedereen.

 • September 27th, 2022
Stad Leuven en Dijledal stellen vooruitgang en plannen sociale huisvesting voor

Stad Leuven en de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL spraken in het begin van de legislatuur de ambitie uit om in Leuven werk te maken van 618 extra sociale woningen en verschillende bestaande woningen te renoveren.

 • September 22nd, 2022
Stad Leuven bespaart bijkomend op energie en ondersteunt inwoners

Het Leuvens stadsbestuur neemt bijkomende energiemaatregelen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ondersteunt Leuvenaars waar kan, zowel financieel als met advies rond renovatie en verbruik.

onderwijs, zorg en welzijn
 • September 15th, 2022
Brugfiguren versterken 16 Leuvense scholen in de strijd tegen (kans)armoede

Met de start van het nieuwe schooljaar lanceert stad Leuven een nieuw initiatief in de strijd tégen kinderarmoede en vóór gelijke kansen voor elk kind. Vanaf dit schooljaar zullen brugfiguren in 16 Leuvense basisscholen systematisch aanwezig zijn om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Stad Leuven schakelt hiervoor de hulp in van organisaties die bruggen bouwen tussen onderwijs en welzijn.

 • September 4th, 2022
Postuum ereburgerschap voor Hortense Daman

Hortense Daman is voor Leuven een voorbeeld van heldhaftigheid, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid.

burgemeester
 • August 30th, 2022
150 Leuvense kinderen naar Red Flames

150 Leuvense kinderen uit aandachtsbuurten wonen de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames tegen topland Noorwegen bij.

 • August 30th, 2022
Leuvense zomerschool groot succes

Op maandag 29 augustus sloten 80 anderstalige jongeren hun zomerschool af.

 • August 26th, 2022
Nieuwe hondenloopweide op de Philipssite

Leuven is een nieuwe hondenloopweide rijker. Dit brengt het aantal van dit soort plaatsen in Leuven op veertien.

 • July 18th, 2022
Stad Leuven recupereert extra water voor groen

Nu de temperaturen hoog oplopen hebben de jonge bomen in de stad heel veel water nodig. De stad Leuven organiseert extra gietbeurten om hen alle groeikansen te geven. Daarvoor haalt de stad zeer veel gerecycleerd water op. Tijdens deze warme dagen zelfs tot 34.000 liter per dag.

 • July 5th, 2022
De Vliegeraar krijgt symbolische plek op Stadsbegraafplaats

De Vliegeraar, het beeld dat aan de ingang van de hoofdzetel van AB InBev stond, krijgt een nieuwe plek op de Stadsbegraafplaats van Leuven. Daar staat het symbool voor de worsteling tussen vasthouden en loslaten en vertelt het ook een boodschap over ons veranderende klimaat.

 • July 4th, 2022
Leuven start proeven voor innovatief warmtenet op site Marie Thumas

Op de site van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart starten stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB een proefproject voor een warmtenet waarbij ze aquathermie, geothermie en zonne-energie samen slim zullen inzetten.

 • June 27th, 2022
Gloednieuwe volkstuin ingehuldigd voor bijna 50 Leuvenaars

46 Leuvenaars die geen of slechts een kleine tuin hebben, tuinieren vanaf nu in de nieuwe volkstuin op het domein van Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Heverlee.

 • June 10th, 2022
Veertig nieuwkomers ronden traject naar opleiding en werk feestelijk af

Een schooljaar lang gingen Leuvense anderstalige nieuwkomers op zoek naar opleidings- en tewerkstellingskansen in Leuven. Ze leerden kijken naar hun sterktes en talenten, maakten kennis met de opleidingen en de jobs in Leuven, leerden hoe sollicitatiegesprekken verlopen en kwamen meer te weten over onze Belgische arbeidswetgeving.

 • June 21st, 2022
Een muur vol toekomstdromen

De grijze schoolgevels van GO! Atheneum De Ring werden omgetoverd tot een inspirerende ontmoetingsplek met muurschilderingen en gevelbankjes.

 • June 13th, 2022
Leerlingen onthullen geschiedenis Molens Van Orshoven

Een dertigtal leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege werd dit schooljaar in het laatste trimester elke week enkele uren uit de klas gehaald om buiten de schoolmuren te leren.

 • June 21st, 2022
Mobiliteitsplan Kessel-Lo krijgt concreet vorm

Stad Leuven werkt aan een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo om het leven en het wonen in de deelgemeente nog aangenamer te maken. Het stadsbestuur rondde zopas de tweede participatieronde met bewoners af en stuurde het plan nog grondig bij op basis van de feedback

 • May 31st, 2022
Opknapbeurt voor Heuvelhofpark

Het Heuvelhofpark, dat ligt tussen de Diestsesteenweg, Leopold Beosierlaan, Kortrijksestraat en de Borstelsstraat in Kessel-Lo is aan vernieuwing toe. Buurtbewoners en gebruikers worden betrokken bij de opmaak van de plannen. De stad hoopt in de zomer van 2023 te kunnen starten met de werken en deze af te ronden in het najaar van 2024.

 • May 25th, 2022
Leuven richt Philipssite opnieuw in voor spel en ontspanning

In afwachting van grotere en structurele ingrepen op de Philipssite vergroent de stad de site en richt ze het park tijdelijk in met zitbanken, kleine sport- en spelelementen en een vrije ruimte om mee te experimenteren. Al deze zomer kunnen Leuvenaars de site opnieuw gebruiken om een balletje te stampen of te picknicken. Want dat is wat buurtbewoners en passanten vooral willen op de Philipssite, zo blijkt uit een bevraging bij 625 Leuvenaars. In het najaar plant de stad ook nog bomen en struiken.

 • May 25th, 2022
Buurt denkt mee over toekomst van Bellefroid Vijvers

Begin juni organiseert Stad Leuven een interactieve workshop rond de toekomst van het natuurdomein achter de sportschuur in Wilsele. De buurtbewoners, buurtverenigingen en enkele experten kunnen ideeën en suggesties meegeven om de Leuvenaar nog meer van de natuur te laten genieten. In het najaar presenteert de stad de plannen op een infomarkt voor alle geïnteresseerde Leuvenaars.

 • May 23rd, 2022
Waterberging, groen en zorg in nieuwe Ruelenspark

In het Ruelenspark in Heverlee komen waterberging, groen, zorg en sociaal wonen voor senioren straks samen. De verouderde bungalows ruimen plaats voor een valleipark langs de Molenbeek. De principes voor de herontwikkeling van deze site liggen vervat in een masterplan dat vandaag voorligt op de gemeenteraad.

 • May 20th, 2022
Recordaantal burenfeestjes op Leuvense Dag van de Buren

Vanavond vieren maar liefst 232 Leuvense straten feest voor de Dag van de buren. Buren overal in Leuven nodigen elkaar uit voor een gezellig samenzijn. Zij zetten de stoelen buiten en de hapjes klaar, laten de kinderen spelen op straat en zorgen voor gezellige muziek. Zo sneuvelt na twee jaar corona dit jaar vlot het deelnemersrecord van 2019.

 • April 28th, 2022
Europa selecteert Leuven als pioniersstad voor klimaat

Leuven is een van de 100 steden die de Europese Commissie uit 400 steden koos voor de missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Met deze missie ondersteunt Europa de gekozen steden met expertise en (financiële) middelen in hun traject naar klimaatneutraliteit tegen 2030. Samen met toonaangevende Europese steden is Leuven geselecteerd.

 • April 20th, 2022
Stad Leuven stelt mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor

Bij de start van de legislatuur kondigde het Leuvens stadsbestuur een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo aan. De inwoners van Kessel-Lo deden verschillende voorstellen om de mobiliteit in Kessel-Lo te verbeteren. Samen met een studiebureau ging stad Leuven hiermee aan de slag en stelde een mobiliteitsplan op.

 • April 11th, 2022
Leuven: Europe’s most progressive city?

How one city made great strides in environment, innovation and sustainability by bringing its key stakeholders together.

 • January 25th, 2022
Leuven stapt mee in onderzoek rond luchtreiniging in klaslokalen

Leuven stapt mee in een grootschalig virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen.

 • January 24th, 2022
Leuven geselecteerd als European Best Destination

Leuven staat in de top 20 van European Best Destinations (EBD). Deze lijst met de beste toeristische bestemmingen in Europa wordt jaarlijks gekozen door EBD en het EDEN Network, het netwerk rond duurzaam toerisme van de Europese Commissie, op basis van een aantal criteria zoals de kwaliteit van het cultureel en toeristisch aanbod, de duurzaamheid van de stad of regio en de levenskwaliteit.

 • January 20th, 2022
Stad Leuven hervormt toelages om ouders nog beter te ondersteunen

De stad Leuven geeft een eenmalige geboortetoelage aan gezinnen met een beperkt inkomen wanneer ze een kindje krijgen. Ook ouders die een kind met een beperking opvoeden, kunnen jaarlijks een toelage van de stad ontvangen om de kosten te helpen dragen.

 • January 17th, 2022
Aanzienlijk minder restafval door nieuw opruimproject op de begraafplaatsen

Ieder jaar herdenken de Leuvenaars met Allerheiligen hun overleden dierbaren met chrysanten en bloemstukken. Nadien blijft er telkens heel wat restafval achter.

 • January 11th, 2022
Leuven stelt nieuw stadslogo voor

Vandaag lanceerde stad Leuven haar nieuwe stadslogo en huisstijl. “Steden zijn nooit af en evolueren altijd. Ook voor Leuven geldt dat”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • January 10th, 2022
Zien wat er niet is in Park Michotte

In Park Michotte vind je sinds kort een replica van de ‘banc Michotte’, een toestel voor experimenteel psychologisch onderzoek dat werd ontwikkeld en gebruikt door professor Albert Michotte.

 • December 22nd, 2021
Meer dan 85% van volwassen Leuvenaars uitgenodigd voor boosterprik

De Leuvense boostercampagne loopt als een trein. “Alle Leuvenaars bij wie het verplichte interval van vier maanden voorbij is, hebben een uitnodiging gekregen voor hun boostervaccinatie”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • December 22nd, 2021
Noodopvang tijdens extra week kerstvakantie vangt 304 kinderen op

Maandag ging de extra week kerstvakantie van start, en daarmee ook de noodopvang van de stad voor gezinnen die onmogelijk zelf opvang konden vinden. Meer dan 300 kinderen werden ingeschreven.

 • October 8th, 2021
Vier nieuwe locaties te huur bij stad Leuven

Goed nieuws voor wie op zoek is naar een plaats om te vergaderen, te exposeren of te feesten want sinds kort kan je bij de stad Leuven ruimtes huren op vier nieuwe locaties in en rond de stad.

 • October 7th, 2021
Stad Leuven zet in op taalstimulering Nederlands

Bij de start van het nieuwe schooljaar biedt de stad Leuven weer nieuwe mogelijkheden aan anderstalige Leuvenaars om Nederlands te leren.

 • October 5th, 2021
Leuven wint Prijs Wivina Demeester voor aanpak ontwikkeling podiumkunstensite

Het ontwikkelingsproces voor de toekomstige podiumkunstensite valt in de prijzen. De stad won vandaag de “Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap”.

 • October 1st, 2021
Leuvense onderwijsinstellingen maken ook volgende vijf jaar samen onderwijs

Gisteren vond in STUK ‘SOM start door’ plaats. Alle Leuvense onderwijspartners kwamen er samen om het nieuwe charter van onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) te ondertekenen. Daarmee onderschrijven ze de ambitie om ook de volgende vijf jaar samen onderwijsuitdagingen aan te pakken.

 • September 26th, 2021
Leuven blikt terug op fantastisch WK wielrennen

Donderdag zette het internationale wielerpeloton voet aan wal in Leuven. Vier dagen en vijf nieuwe wereldkampioenen later kan de stad terugblikken op een fantastisch WK.

 • September 22nd, 2021
Leuven is klaar voor spetterend WK Wielrennen

De voorbije weken werd het elke dag wat meer zichtbaar dat het WK Wielrennen in Leuven neerstrijkt. Nu is het eindelijk zover: vanaf morgen strijdt het wielerpeloton voor de felbegeerde regenboogtrui in de Leuvense straten.

 • September 17th, 2021
Laatste prikjes in Brabanthal gezet, vaccinatiecentrum verhuist naar Kinepolis

Deze week zijn de laatste vaccinaties in het vaccinatiecentrum in de Brabanthal gezet. In februari werd de Brabanthal door de stad en Eerstelijnszone Leuven in recordtempo ingericht als een sfeervol vaccinatiecentrum waar zeven maanden later meer dan 137.000 vaccinaties vlot gezet zijn.

 • September 16th, 2021
Leuven wordt trekkerstad met Reveil21, een festival van troost en hoop

Leuven wordt dit jaar de trekkersstad van Reveil. De voorbije jaren organiseerde Reveil vzw al honderden ingetogen troostconcerten op begraafplaatsen overal in het land.

 • September 15th, 2021
Leuven maakt 1,6 miljoen euro vrij voor extra stoelen in secundaire scholen

De stad maakt budget vrij voor (ver)bouwplannen van Leuvense secundaire scholen die de komende jaren extra capaciteit willen creëren. Daarmee vult de stad de subsidies aan die de Vlaamse overheid voorziet om meer capaciteit te creëren in het onderwijs.

 • September 13th, 2021
Leuven fietst met 89 nationaliteiten het Guinness World Record aan diggelen

Stad Leuven verbrak gisteren, zondag 12 september 2021, aan de velodroom het Guinness World Record om met zo veel mogelijk verschillende nationaliteiten een fietsestafette te rijden.

 • September 10th, 2021
Leuvenaars kunnen babymateriaal voortaan lenen in de Babytheek

Vanaf 11 september kunnen inwoners van Leuven babymateriaal ontlenen bij de Babytheek. Met deze ‘bibliotheek voor babyspullen’ wil Huis van het Kind Leuven babymateriaal toegankelijk maken voor alle ouders.

 • June 28th, 2021
Aftellen naar Leuven Air

Binnen enkele dagen is het zover. Dan start Leuven Air op het grasveld aan de hockeyterreinen in de Hertogstraat in Heverlee.

 • June 22nd, 2021
Woensdag opent testcentrum voor reizigers aan de Brabanthal

De zomervakantie staat voor de deur, vele mensen staan te popelen om op reis te vertrekken. De vaccinatiecampagne draait op volle toeren, maar niet iedereen zal voor de zomermaanden volledig ingeënt zijn.

 • June 22nd, 2021
Buurtcentra stad Leuven lanceren indrukwekkend zomerprogramma

De Leuvense buurtcentra trappen de zomer af met een indrukwekkend programma van meer dan honderd leuke en coronaveilige activiteiten: de Zomer van Buurtcentra Leuven.

 • June 21st, 2021
Leuven verkozen tot Champion City in de Bloomberg Global Mayors Challenge 2021

Leuven is genomineerd als een van de vijftig Champion Cities in de 2021 Global Mayors Challenge.

 • June 18th, 2021
Leuvense leerlingen verwerken ervaringen van onderwijs in coronatijden tot zelfgeschreven rap

In het kader van SOM100(0) peilden het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) en Stad Leuven, in samenwerking met KU Leuven, UCLL, VUB en de transitiemotor maakleerplek, de afgelopen maanden naar hoe leerlingen, leerkrachten, ouders, directies en andere onderwijsactoren het onderwijs in tijden van corona beleefd hebben. In totaal verzamelden ze zo’n 1000 ervaringen.

 • June 17th, 2021
Leuvense Kruidtuin blaast 200 kaarsjes uit en iedereen mag meevieren

Leuven viert dit jaar de tweehonderdste verjaardag van de botanische tuin en laat die verjaardag niet zomaar voorbijgaan. Gedurende een heel jaar zijn er activiteiten en een gloednieuw aanbod om de tuin individueel, met je familie of in groep te bezoeken.

 • June 16th, 2021
Leuven scoort uitstekend in Vlaamse Stadsmonitor

Leuven krijgt van haar inwoners een uitstekend rapport. Dat blijkt uit de resultaten van de Stadsmonitor, een driejaarlijkse representatieve bevraging die de Vlaamse overheid uitvoert in alle Vlaamse steden en gemeenten.

 • May 20th, 2021
Jongvolwassenen in kwetsbare situatie krijgen warme thuis in Abdij van Vlierbeek

Kerkfabriek, Mind the Gap Leuven en stad Leuven vinden mekaar in de strijd tegen dakloosheid bij jongvolwassenen

 • May 19th, 2021
Vredesstad Leuven roept op tot staakt-het-vuren in Israël en de Palestijnse Gebieden

Als vredesstad roept Leuven op tot een staakt-het-vuren en het naleven van de mensenrechten en het internationaal recht.

 • May 12th, 2021
Leuven Air geeft de zomer kleur

De stad Leuven lanceert met ‘Leuven Air’ haar coronaveilig alternatief voor Het Groot Verlof.

 • May 1st, 2021
Stad Leuven vervolledigt wandelpad aan vijvers van Bellefroid

Goed nieuws voor de Leuvense natuurliefhebbers en wandelaars: de stad stelt vanaf nu ook het tweede en laatste stuk van de wandelroute rond de vijvers van Bellefroid in Wilsele open voor het publiek.

 • April 28th, 2021
15.000ste prik in Brabanthal gezet: klaar voor volgende fase vaccinatie

De vaccinatiecampagne in Leuven verloopt vlot. Vandaag werd de 15.000ste prik in de Brabanthal gezet.

 • April 27th, 2021
​​​​​​​Leuven lanceert nieuw projectenfonds voor culturele organisaties

Gisteren stond het projectenfonds voor culturele organisaties en verenigingen op de agenda van de gemeenteraad.

 • April 23rd, 2021
Plantenlaboratorium op de Stadsbegraafplaats

De Leuvense Stadsbegraafplaats is een groene plek in de stad, een koesterplek waar je naast troost ook veel groen vindt. Door de toenemende warmte- en droogteperiodes krijgen veel bomen in de stad het moeilijk. Daarom experimenteert stad Leuven nu met een plantenlaboratorium op de Stadsbegraafplaats.

 • April 22nd, 2021
Leuven stelt creative ambassadors voor tijdens and& festival

Stad Leuven stelde vandaag voor het eerst haar creative ambassadors voor. Het gaat om acht Leuvense kunstenaars, ondernemers, organisaties en bedrijven die als geen ander de culturele en creatieve internationale ambities van Leuven uitdragen.

 • April 22nd, 2021
Leuven stimuleert economie en werkgelegenheid

Stad Leuven helpt op alle mogelijke manieren om de bedrijvigheid in de stad weer aan te zwengelen, samen met de sectoren, onder meer door bedrijven en werkzoekenden vanuit verschillende hoeken te ondersteunen.

 • April 20th, 2021
Leuvenaars genieten van aangename, nette en groene stad in coronatijd

De Leuvenaars hebben door de coronacrisis de parken en pleinen herontdekt en nog meer leren waarderen.

 • April 15th, 2021
Stad Leuven ondersteunt inwoners op vlak van wonen en welzijn

Stad Leuven voorziet in heel wat extra initiatieven en budget om Leuvenaars te ondersteunen op vlak van welzijn en wonen.

 • April 14th, 2021
Relanceplan wil Leuven weer doen bruisen

Leuven is een bruisende stad waar altijd wel iets te beleven valt, zowel voor Leuvenaars als voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar door de coronacrisis viel dit vorig jaar grotendeels stil.

 • April 13th, 2021
Leuven geeft startschot voor nieuwe 'ByeByeGrass'-campagne: de grootste bloemenweide van Leuven

Vandaag zaaide de stad het grasveld aan HAL 5 in met bijvriendelijk bloemzaad en legde zo ‘de grootste bloemenweide van Leuven’ aan.

 • April 13th, 2021
Stad Leuven ondersteunt jongeren, tijdens en na de coronacrisis

Stad Leuven voorziet in het kader van het relanceplan een extra budget van om en bij de 800.000 euro voor de uitwerking van een aantal maatregelen om jongeren en studenten te versterken in hun veerkracht en hen te ondersteunen om de draad terug op te pikken.

 • April 12th, 2021
Leuven lanceert relanceplan voor economie en veerkracht

Na het eerdere uitgebreide steunplan van juni, stelt het Leuvense stadsbestuur nu een bijkomend relanceplan voor, dat steunt op twee motoren.

 • April 2nd, 2021
Vaccinatie in Leuven verloopt vlot: bijna 70% van de 80+’ers gevaccineerd

De voorbije weken werd volop gevaccineerd in de Leuvense Brabanthal. “We volgen nauwgezet de afspraken om de oudste inwoners eerst te vaccineren,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • April 1st, 2021
Leuven brengt discriminatie op huurmarkt in kaart

Het Leuvens stadsbestuur kondigde bij het begin van de legislatuur aan dat er praktijktesten zouden komen om discriminatie op de huurmarkt in kaart te brengen en vervolgens aan te pakken.

 • March 23rd, 2021
maakleerplek in silo’s en Molens van Orshoven van start

Het stadsproject maakleerplek, dat landt in de silo’s en Molens van Orshoven aan de Vaartkom, wil een antwoord bieden op de vraag naar ruimte om projecten op te starten waar onderwijs, creativiteit en innovatie elkaar ontmoeten.

 • March 17th, 2021
Leuven vaccineert eerste 85+’ers: “Nieuwe stap naar het normale leven”

Vandaag kwamen de eerste 85+’ers naar de Brabanthal voor hun vaccinatie. “Dat verliep heel vlot, net zoals de voorbije weken”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • February 22nd, 2021
Leuven lanceert actieplan tegen dak- en thuisloosheid

Exact een jaar geleden nam Leuven als eerste Vlaamse stad het initiatief om het aantal dak- en thuisloze personen op haar grondgebied te tellen en een aantal gegevens van deze mensen in kaart te brengen.

 • February 19th, 2021
Eerste prikje in vaccinatiecentrum Brabanthal is een feit

De vaccinatiecampagne in het Leuvense vaccinatiecentrum Brabanthal is deze namiddag officieel van start gegaan.

 • February 19th, 2021
Dijledal blikt vooruit: meer dan 400 woningen in de pijplijn

De voorbije 25 jaar investeerde Dijledal ongeveer 220 miljoen euro, zowel voor nieuwbouw als renovaties.

 • February 16th, 2021
Leuvense databank geeft lokale creatieve ondernemers een boost

De afgelopen maanden werkte de stad Leuven samen met de Leuven MindGate Creativity werkgroep hard aan de opstart van een creatieve databank. In deze databank kunnen creatieve ondernemers, bedrijven én individuen zoeken naar de beste Leuvense match voor hun noden. Daarnaast willen de stad en Leuven MindGate ook de Leuvense creatieve en culturele sector een gezicht geven. Op dit moment zijn er al 200 creatieve ondernemers geregistreerd in de databank, en er komen er nog elke dag bij.

 • February 8th, 2021
Inwoners Kessel-Lo geven vorm aan hun openbare ruimte van de toekomst

De stad en Leuven 2030 lanceren vandaag Vorm 3010, een participatietraject om samen met de Kesselaars vorm te geven aan een aantrekkelijke invulling van hun buurten, straten en pleinen.

 • February 2nd, 2021
Leuvens vaccinatiecentrum in de Brabanthal

Stad en Eerstelijnszone Leuven richten samen met experten uit de gezondheidszorg en de eventsector het Leuvense vaccinatiecentrum in de Brabanthal in. “Het vaccinatiecentrum is zo uitgetekend dat Leuven snel en vlot de capaciteit kan aanpassen aan het ritme van de vaccinleveringen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • January 30th, 2021
Bijna 1 jaar corona: de impact op de Leuvense economie

Het coronavirus had het afgelopen jaar een grote impact op de Leuvense economie en handel. Om steunmaatregelen op maat te bepalen, kocht de stad in maart toegang tot een economische datacollectie van analysebedrijf Graydon.

 • January 12th, 2021
Leuven presenteert eerste editie boekenfestival ‘Druk in Leuven’

Boekenliefhebbers stippen best nu al het tweede weekend van mei met rood aan in de agenda. Van 6 tot en met 9 mei zal in de binnenstad de eerste editie van ‘Druk in Leuven’ plaatsvinden.

 • January 11th, 2021
Leuven steunt cultuursector voluit: eerste noodfondsen uitbetaald, relanceplan wordt samen uitgerold

Vlak voor de zomer van 2020 kondigde het stadsbestuur een stevig pakket ondersteuningsmaatregelen aan voor de Leuvense cultuursector.

 • January 7th, 2021
Leuven in volle voorbereiding voor vaccinaties: "Van Brabanthal tot bij je thuis"

Na de woonzorgcentra en het zorgpersoneel start de massale vaccinatie bij 65-plussers en risicogroepen.

 • December 14th, 2020
200 Leuvense straten staken lichtjes aan voor Wereldlichtjesdag

Wie gisterenavond door Leuven wandelde, kon een bijzonder lichtritueel meemaken. In 200 straten staken de buren ‘s avonds kaarsjes aan voor Wereldlichtjesdag.

 • December 10th, 2020
Nieuwe mijlpaal voor realisatie Wetenschapspark Leuven Noord

De stad Leuven, KU Leuven en NMBS slaan de handen in elkaar om op de site van Leuven Noord een duurzaam stedelijk wetenschapspark, waar ruimte is voor buurtvoorzieningen en groen, te realiseren.

 • December 2nd, 2020
44 partners leggen samen de fundamenten voor Leuvense maakleerplek

44 Leuvenaars, bedrijven, onderwijspartners, kunstenaars en sociale organisaties ondertekenden het charter van maakleerplek. Daarmee engageren zij zich om in de Molens van Orshoven en in de silo’s aan de Vaart samen baanbrekende projecten op te zetten die inspelen op onze snel veranderende wereld.

 • November 30th, 2020
Leuvense artiesten verrassen inwoners met privéconcert als hart onder de riem

De eindejaarsperiode is doorgaans een tijd van gezelligheid, sfeer en samenzijn. Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zal het dit jaar anders zijn. In deze donkere dagen weegt het soms zwaar. Om Leuvenaars die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken, organiseert stad Leuven samen met Het Depot ‘You’re not alone’.

 • November 25th, 2020
Een wolk van lichtjes: Leuven ondersteunt gezinnen bij rouw en verlies

Al vijf jaar hebben stad Leuven en Huis van het Kind aandacht voor rouw en verlies. “Zeker nu willen we gezinnen die een kindje verloren ruimte bieden om te rouwen, te verwerken, warme steun en troost te vinden”, zegt schepen Bieke Verlinden.

 • November 25th, 2020
OPEK Europees voorbeeld voor reactivatie van erfgoed tot culturele hotspot

Eurocities, het Europese netwerk van grote steden, selecteerde de beste praktijkvoorbeelden van slimme herbestemmingen van erfgoed door innovatieve samenwerkingsmodellen. Culturele hotspot OPEK kreeg een plek in deze toonaangevende publicatie.

 • November 25th, 2020
Stad Leuven plant derde buurtbos aan Centrale Werkplaatsen

Deze week plant stad Leuven een derde buurtbos. Na het Lemmekesveld in Heverlee en de Désiré Mellaertsstraat in Kessel-lo, is het nu de beurt aan de Centrale Werkplaatsen. Het bos komt op het centrale plein aan de kant van het woningcomplex. Het buurtbos zal 1.800 m² groot zijn en er zullen 1.900 verschillende inheemse planten, struiken en bomen in groeien.

 • November 19th, 2020
OCMW Leuven blijft inwoners bijstaan

OCMW Leuven ontving 1,2 miljoen euro extra middelen van de federale overheid om inwoners bij te staan die financiële impact ondervinden door de coronacrisis. Leuven zal dit budget op verschillende manieren inzetten, om zo veel mogelijk getroffen Leuvenaars te blijven ondersteunen.

 • November 12th, 2020
Stad en politie bellen opnieuw alle tachtigplussers op

Leuven zet zich collectief in om te zorgen voor een lichtpuntje in deze donkere dagen. De stad Leuven en de politie slaan opnieuw de handen in elkaar om Leuvense senioren te helpen. De senioreninspecteurs van Politie Leuven bellen alle tachtigplussers om te horen hoe het gaat. Daarbij hebben ze ook extra aandacht voor mensen die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare.

 • November 9th, 2020
Stad Leuven krijgt groeninjectie met 36.100 stuks plantgoed

De groendienst van stad Leuven plant deze weken 15.700 vaste planten, 18.400 heesters, 100 bomen en 1.900 jonge struiken en bomen in een buurtbos. Daarmee maken ze de stad klaar voor de winter.

 • October 28th, 2020
Snelle optreden in crisis van Leuven ontgaat ook virologen niet

De stad Leuven aarzelt tijdens de coronacrisis niet om preventief strengere maatregelen te treffen dan in de rest van het land. Zo was het de eerste grote stad met een mondmaskerplicht. Ook het deeltijds afstandsonderwijs,dat maandagavond bekendgemaakt, is een eigen beslissing van het stadsbestuur. En deze aanpak is ook de virologen niet ontgaan.

 • October 23rd, 2020
Leuven blijft inzetten op ondersteuning op maat

De coronacijfers zitten in stijgende lijn in het hele land. Achter die cijfers zitten mensen die ziek zijn, in quarantaine moeten of zelfs in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Sinds augustus belt de stad Leuven in samenwerking met de eerstelijnszone Leuven alle inwoners die positief getest hebben op, om hen te helpen en te informeren en zo de ketting van besmettingen mee te doorbreken.

 • September 24th, 2020
Europese Commissie kroont Leuven tot Innovatiehoofdstad van Europa

De prestigieuze award van de Europese Commissie beloont de stad die innovatie het best inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren.

 • August 31st, 2020
Stad Leuven lanceert noodfonds cultuur

De stad Leuven creëert, flankerend aan Vlaamse en federale initiatieven, een stevig kader om de Leuvense cultuursector te ondersteunen. Eerder al werd aangekondigd dat de stad maar liefst 2,7 miljoen euro investeert in de sector. Vandaag presenteert Leuven, in overleg met de Leuvense cultuursector, het ‘noodfonds cultuur’.

 • August 4th, 2020
Leuven houdt sterke preventiekoers aan met samenwerking en zorg voor elkaar

Het coronavirus is weer in opmars in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen laag. We moeten nu alles in het werk stellen om dat zo te houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • July 31st, 2020
KU Leuven en Stad Leuven sporen aanwezigheid coronavirus op via rioolwateranalyse

KU Leuven en Stad Leuven zijn gestart met een proefproject om de aanwezigheid van het coronavirus in het Leuvense afvalwater te monitoren. Zo’n vroegdetectiesysteem laat toe de aanwezigheid van het coronavirus in Leuven zo snel en efficiënt mogelijk in kaart te brengen, nog voor mensen positief testen. Op die manier kan de stad zeer snel ingrijpen om lokale uitbraken in te dijken.

 • July 22nd, 2020
Leuven blijft doorgedreven preventieve aanpak hanteren voor corona

Het aantal besmettingen met het coronavirus zit in stijgende lijn in het land. “In Leuven is het aantal besmettingen relatief laag, maar we blijven uiterst alert”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, rapporteert voor Leuven vier besmettingen de laatste zeven dagen.

 • June 29th, 2020
Stad blijft dichtbij Leuvenaars met zorgzame initiatieven

Om Leuvenaars op alle mogelijke manieren te ondersteunen in de afgelopen periode nam de stad heel wat initiatieven. Ook nu de coronamaatregelen veranderen en we naar het “nieuwe normaal” gaan, blijft de stad alles in het werk zetten om Leuvense inwoners proactief te bereiken en hen te ondersteunen.

 • June 19th, 2020
Stadsbestuur stelt Leuvens Steunplan met meer dan 100 maatregelen voor

Begin maart brak het coronavirus uit in België, en ook in Leuven was onmiddellijk duidelijk dat dit een crisis zonder voorgaande zou worden. De maatregelen die de federale overheid nam om het virus in te dijken, raakten verschillende sectoren zwaar. De voorbije maanden trof Leuven al een 70-tal maatregelen om de Leuvenaars, doelgroepen en sectoren tijdens de crisis bij te staan. Het stadsbestuur stelt nu een steunplan voor met meer dan 100 nieuwe maatregelen op korte en middellange termijn.

 • June 19th, 2020
Stad Leuven versterkt cultuursector met injectie van maar liefst 2,7 miljoen euro

Leuven is een bruisende cultuurstad, met een jonge en performante kunstensector, dynamische stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. Vandaag treft de coronacrisis deze sector recht in het hart, met de onmogelijkheid om op normale wijze te presenteren of zelfs te creëren en met grote financiële verliezen als gevolg. Om de noodlijdende cultuursector te steunen, injecteert de stad Leuven nu 2,7 miljoen euro in cultuur.

 • June 2nd, 2020
Vijvers van Bellefroid in Wilsele vanaf vandaag open voor publiek

Eind vorig jaar kocht stad Leuven de vijvers van Bellefroid, een verscholen stukje natuur naast de vaart in Wilsele. Het eerste deel van het wandelpad is nu klaar en iedereen kan er komen genieten van de rust en natuur. Het domein bestaat uit twee grote vijvers en is 21 hectare groot, dat is 6 hectare groter dan de vijvers van de Abdij van Park.

 • May 27th, 2020
Stad Leuven zet budget armoedebestrijding versneld in

Stad Leuven maakte eind 2019 bekend dat ze 150 miljoen euro investeert om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. De coronacrisis maakte het belang van zo’n structureel armoedebeleid extra duidelijk. Deze periode heeft een impact op alle Leuvenaars en in het bijzonder op bewoners die het voordien al moeilijk hadden.

 • April 20th, 2020
Stad Leuven bezorgt elke Leuvenaar een gratis herbruikbaar mondmasker in de brievenbus

De geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen wordt volop voorbereid. Dit zal stap voor stap gebeuren en vergt constante waakzaamheid dat er geen heropflakkering van besmettingen komt. Ook Leuven werkt achter de schermen al enige tijd aan de verschillende noden die dan zullen rijzen. “Het is al even duidelijk dat mondmaskers dragen op plaatsen waar voldoende afstand houden niet mogelijk is, een grote rol zal spelen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • April 19th, 2020
Historisch stadhuis van Leuven wordt open huis

Het prachtige historische stadhuis van Leuven wordt voorbereid op een nieuwe toekomst. In 2023 starten de herbestemmings- en restauratiewerken.

 • April 2nd, 2020
Stad Leuven verzamelde al 200 computers en tablets maar zoekt er nog meer

Nu iedereen thuis moet blijven, is de computer, smartphone of tablet ons venster op de wereld. Voor bewoners van woonzorgcentra, oudere alleenstaanden of kinderen in gezinnen die leven in armoede is een computer geen evidentie.

 • March 19th, 2020
Zorg voor kwetsbare inwoners, waaronder dak- en thuislozen, tijdens coronacrisis

De coronacrisis heeft ook een grote impact op dak- en thuislozen en gezinnen in armoede. De stad Leuven wil vermijden dat Leuvenaars in kwetsbare situaties zich onvoldoende kunnen beschermen tegen het virus en essentiële informatie en hulp mislopen. Daarom neemt de stad extra maatregelen.

 • March 16th, 2020
Leuvenaars helpen massaal: al meer dan 1.000 reacties op Leuven Helpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform Leuven Helpt opgestart”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen.”

 • March 15th, 2020
Stad Leuven lanceert Leuven Helpt: centraal platform voor coronahulp

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op veel mensen. Vooral de kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden. Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger. “Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, hebben we het centraal platform Leuven Helpt opgestart”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen en voor zo veel mogelijk mensen iets betekenen. In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard. Met dit platform kunnen we dat actief en ten volle ondersteunen.”

 • March 2nd, 2020
Toptentoonstelling Dieric Bouts opent in gerestaureerde Sint-Pieterskerk

Vanaf 7 maart 2020 pakt Leuven uit met de toptentoonstelling ‘Tussen Hemel en Aarde – Beleef Het Laatste Avondmaal van Bouts’ in de pas gerestaureerde Sint-Pieterskerk.

 • February 28th, 2020
Stad Leuven plant zeshonderdste boom van het plantseizoen

Meer bomen in de stad, dat is een van de ambities van stad Leuven. ‘Voor een aangename, groene en gezonde stad hebben we veel bomen nodig”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera.

 • February 26th, 2020
Leuvenaars oefenen samen Nederlands en vreemde talen

Met 171 nationaliteiten is Leuven een heel diverse stad. Vanuit alle delen van de wereld komen mensen naar Leuven om er te wonen en te werken. “We zijn een aantrekkelijke stad voor wie de compactheid en de verbinding opzoekt, en tegelijk mee wilt werken aan projecten van onze straffe bedrijven of de Universiteit”, zegt schepen van economie, onderwijs en diversiteit Lalynn Wadera.

 • February 21st, 2020
Week tegen Pesten: kijk mee binnen in Leuvense KIVA-scholen

Vorige vrijdag gaf het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten in Leuven het startschot voor de Week tegen Pesten. Ook in Leuven zeggen kinderen, jongeren, leerkrachten, ouders en begeleiders van sport- en jeugdverenigingen resoluut ‘neen’ tegen pesten.

 • February 20th, 2020
Stad Leuven stelt cijfers handhaving en verbetering woningkwaliteit voor

Hoe gaat Leuven de strijd aan tegen huurwoningen die niet in orde zijn? De stad kiest voor een herstelgerichte aanpak met als doel zoveel mogelijk panden zo snel mogelijk in orde brengen.

 • February 18th, 2020
Leuvens stadsbestuur draagt Jeroen Meus voor als ereburger van de stad

Het stadsbestuur van Leuven wil Jeroen Meus, de bekende kok en televisiepresentator, de titel van ereburger schenken. Meus is geboren en getogen in Leuven en was eerder al stadskok van de stad. “Jeroen heeft Leuven op de kaart gezet, onder meer als stadskok en met zijn programma Dagelijkse Kost dat in Leuven opgenomen wordt. Hij is iemand die mensen samenbrengt en de waarden van Leuven op een authentieke manier uitdraagt. Dat maakt hem een van de beste ambassadeurs van onze stad”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • February 18th, 2020
Bib achter de schermen

Sinds september vorig jaar zijn er belangrijke renovatiewerken aan de gang in de Bib Leuven Tweebronnen. De heropening van de gerenoveerde publieksruimte komt stilaan in zicht.

 • February 12th, 2020
Leuvense scholen zetten het klimaat centraal tijdens de duurzame week

Van 10 tot 14 februari, zetten de Leuvense scholen de thema’s duurzaamheid en klimaat extra in de kijker. Tijdens verschillende workshops, evenementen en educatieve acties werken leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs rond duurzaamheid. Stad Leuven slaat hiervoor de handen in elkaar met Oxfam, Goodplanet, Djapo, BOS+ en Studio Globo.

 • February 5th, 2020
Stad Leuven viert drie jaar UiTPAS

Op 27 januari 2017 werd de eerste Leuvense UiTPAS uitgereikt aan toenmalig burgemeester Louis Tobback. Exact drie jaar na de lancering klokt Leuven af op 15.597 passen.

 • January 27th, 2020
Portret ere-burgemeester de heer Louis Tobback plechtig onthuld

Het is een aloud gebruik dat er na het beëindigen van de ambtstermijn van een burgemeester een portret van hem geschilderd wordt. Kunstenaar Dirk Eelen schilderde dit van ere-burgemeester de heer Louis Tobback. Het werd vanavond in zijn bijzijn plechtig onthuld.

 • February 5th, 2020
Start Smiling: omdat iedereen recht heeft op een mooie glimlach

Leuven heeft een Vlaamse subsidie van 100.000 euro binnengehaald voor het project ‘Start Smiling’. Hiermee wil de stad anderhalf jaar lang acties op touw zetten om mondzorg toegankelijker te maken voor kwetsbare inwoners. Mondzorg is immers een domein waar de kloof tussen hogere en lagere sociaaleconomische groepen erg zichtbaar wordt.

 • January 24th, 2020
Leuven plant 2 buurtbossen met 2.000 bomen

Leuvenaars kunnen elkaar hier ontmoeten en op wandelafstand genieten van de rust en de natuur.

 • January 23rd, 2020
Van missiehuis naar tijdelijke plek voor verenigingen

Stad Leuven kocht vorig jaar de site van Scheut in Kessel-Lo aan. Het Missiehuis van Scheut krijgt voor een periode van drie jaar een tijdelijke invulling.

 • January 15th, 2020
Komende vijf jaar minstens 618 extra sociale woningen

De stad maakt samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL de komende vijf jaar werk van minstens 618 nieuwe sociale woningen.

 • December 18th, 2019
Twee miljoen euro om zelf de stad te verbeteren

Op verschillende manieren zullen de Leuvenaars kunnen mee bepalen hoe hun wijk en heel wat grote projecten er gaan uitzien.

 • December 13th, 2019
300 miljoen euro voor de strijd tegen armoede in Leuven

In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst. Dat is het motto van het Leuvense stadbestuur.

 • December 10th, 2019
Leuven, KUL en NMBS realiseren Leuven Noord

Stad Leuven, KU Leuven en NMBS hebben samen de ambitie om op Leuven Noord een innoverend wetenschapspark te realiseren en stedelijke functies te ontwikkelen.

 • December 4th, 2019
Twaalf nieuwe en vernieuwde parken in Leuven tegen 2025

Vier bestaande parken worden gerenoveerd en er komen ook acht nieuwe parken bij.

 • December 2nd, 2019
Baanbrekend Leuven: meerjarenbegroting

Leuven als zorgzame, groene en welvarende stad. Dat is waarin het stadsbestuur de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro investeert.

 • May 2nd, 2019
Denk mee na over toekomst van de stad

Leuven als zorgzame, groene en welvarende stad. Dat is waarin het stadsbestuur de komende zes jaar bijna 450 miljoen euro investeert.

 • April 9th, 2019
Leuven stelt 10 grote ambities voor

“Leuven zal baanbrekend zijn. Eén van de meest zorgzame, groene en welvarende steden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

 • April 5th, 2019
’t Wisselspoor: uniek en gezinsvriendelijk woonproject

’t Wisselspoor is een innovatief en architecturaal mooi project dat een antwoord op die uitdaging biedt, door op een slimme, gezinsvriendelijke manier te verdichten zodat we open ruimte kunnen behouden

 • March 28th, 2019
Leuven pioniert met ambitieuze ‘Roadmap 2050’

Het debat rond het klimaat en welke maatregelen genomen moeten worden is de laatste maanden niet uit de aandacht te krijgen. Leuven zette het thema al jaren geleden hoog op de agenda, vanuit de overtuiging dat de rol van steden in de klimaattransitie cruciaal is.

 • February 25th, 2019
Denkdag Leuven Maak het mee

Waar gaat Leuven de komende zes jaar naartoe? Het antwoord op die vraag wordt steeds concreter. De nieuwe bestuursploeg werkt immers volop aan een nieuwe bestuursnota.

 • February 7th, 2019
"We kunnen de klimaatstrijd niet winnen als we elkaar bekampen"

Opinie van Mohamed Ridouani, verschenen in De Tijd op 7/2/19. We moeten constructief de eigen belangen overstijgen, als we een echt klimaatbeleid willen. De polarisering van de jongste dagen helpt niet.

 • January 2nd, 2019
Burgemeester Mohamed RIdouani legt eed af

Na 24 jaar nam Mohamed Ridouani het officieel over van zijn voorganger, Louis Tobback. “Ja, ik sta in grote schoenen maar ik heb twee legislaturen lang de kans gekregen om in te lopen. Het is voor mij een eer dat ik burgemeester van Leuven mag worden en dat zal ik ook de hele legislatuur blijven”, aldus de nieuwe burgemeester van Leuven.

 • January 2nd, 2019
De nieuwe Leuvense gemeenteraad legt de eed af

Op woensdag 2 januari werd de nieuwe Leuvense gemeenteraad geïnstalleerd. Van de 41 zitjes, worden er 14 door sp.a bekleed. Mohamed Ridouani volgt Louis Tobback op als burgemeester maar anders dan de vorige jaren zal hij de gemeenteraad niet zelf voorzitten: hij duidde Dorien Meulenijzer aan als opvolger van voorzitter Louis Tobback.

 • December 20th, 2018
Nieuw stadsbestuur betrekt inwoners bij plannen

Het nieuwe stadsbestuur wil tijdens de komende legislatuur werk maken van inspraak en participatie. Daarom heeft het beslist dit als bevoegdheid aan de burgemeester toe te kennen.

 • November 9th, 2018
Toekomstig stadsbestuur stelt ploeg en prioriteiten voor

Sp.a, Groen en CD&V hebben de voorbije weken hard gewerkt aan een visienota met tien prioriteiten voor de komende legislatuur en een aantal principes die binnen elk beleidsdomein terug komen. Die visienota is de basis voor de bestuursnota 2019-2024, die de komende maanden in detail wordt uitgewerkt. Er is ook een akkoord over de bevoegdheden. Op de gemeenteraad van 2 januari 2019 vindt de officiële installatie plaats.