• image

Mieke Vandermotte

Gemeenteraadslid

Ik ben Mieke Vandermotte, geboren en getogen in Leuven, getrouwd met Jan Van Engelghem, mama van Ief Spincemaille en oma van Lio. Ik ben afgestudeerd als germaniste en ging eerst aan de slag bij Groep T: aan de Hogeschool als assistent en werkleider, in het Volwassenenonderwijs als onderdirecteur. Vervolgens werkte ik bij stad Leuven, eerst als vormingsambtenaar, dan als diensthoofd Toerisme. Nadat ik op mijn veertigste het diploma fotografie behaalde in SLAC, was ik in mijn vrije tijd ook actief als freelance fotograaf en redacteur.

Nu ik met pensioen ben, kan ik me nog meer toeleggen op mijn stad. Dat doe ik als gemeenteraadslid en met vrijwilligerswerk, onder meer bij het Overleg Buurtcomit√©s Kessel-Lo. Ik ben een enthousiast oogster bij BoerENCompagnie, jogster bij DCLA-Heverleebos, lid van het fotografencollectief SEEN en meter van de speelstraat.


Mijn prioriteiten:
  • Veilige en comfortabele voetpaden, fietspaden, wegen. Nieuwe vervoersvormen voor de binnenstad. Alle ingrepen steeds toetsen aan de jongste en de oudste gebruiker.
  • Na de mooie parken en pleinen, ook veel meer groen in de woonstraten zelf.
  • De zorg voor elkaar in de buurten verhogen en het goed samenleven er stimuleren, door nieuwe projecten naar voorbeeld van Kom op Voor je Wijk, speelstraat.
  • De opstart van duurzame landbouwco√∂peratieven zoals BoerENCompagnie in de Abdij van Park, op andere plekken in Leuven faciliteren.
Mieke Vandermotte
"Ik wil me vooral toeleggen op de veiligheid van voetgangers en fietsers, betaalbaar wonen, meer groen, zorg voor elkaar en gezond leven."