• image

Jolien De Hertog

Voorzitter JongSocialisten Leuven

Ik ben Jolien De Hertog. Zoals zo velen bleven ook mijn ouders hangen na hun studies in Leuven, ook zij verloren hun hart aan deze stad. Als geboren en getogen Leuvenaar bracht ik mijn hele jeugd door in de stad. Ik studeerde af als sociaal werker en studeer nu verder aan de KU Leuven om de master overheidsmanagement en –beleid te behalen. Ik sta ontzettend graag in de keuken en hou ervan om mensen te laten genieten van eten.

Mijn drijfveer vind ik in ontmoetingen met mensen en in de verhalen die mensen delen. Dat drijft me om van Leuven een stad te maken voor iedereen, een thuis zoals Leuven altijd voor mij was. Ik denk dat er meer dan ooit nood is aan jonge mensen die zich willen engageren en die deel willen uitmaken van het beleid.

Mijn prioriteiten:
  • Als sociaal werker zie ik de noden binnen de sociale sector steeds toenemen. In sectoren zoals de jeugd-, gehandicapten-, ouderen en kinderzorg staat het water aan de lippen. De stad moet daar zo veel mogelijk in ondersteunen.
  • Iedereen moet kansen krijgen om te werken. Werken betekent bijdragen aan de samenleving en jezelf een plaats geven als burger. De stad stelt veel mensen te werk en kan een voorbeeld en stimulans zijn voor andere ondernemingen in de stad. En ook de mensen die niet vanzelf een weg vinden in de reguliere economie, moeten hun plek vinden in de stad. Er zijn schitterende bedrijven die hier elke dag op in zetten maar jammer genoeg is de nood groter dan het aanbod. Sociale economie, een economie die zich bevindt tussen welzijn en werken, die schitterende dingen doet in onze stad (fietsen maken, kringloop, bushokjes reinigen, poetsen bij particulieren, groenonderhoud,…) moet door het beleid van de stad ondersteund worden, zodat iedereen een plek in de samenleving krijgt.
  • Leuven wordt, vooral door de kennisinstellingen die hier gevestigd zijn, steeds meer een internationale, diverse stad. Leuven moet voor iedereen, ongeacht de afkomst, een thuis zijn waar men zich kan ontplooien en kan deelnemen aan de samenleving.
"Ik wil van Leuven een stad maken voor iedereen, een thuis zoals Leuven altijd voor mij was."