• image

Gunther Blauwens

Ik ben Gunther Blauwens, geboren in Leuven. 

Na mijn legerdienst ging ik in 1992 aan de slag bij de NMBS, als treinbegeleider. Na enkele jaren kreeg ik de kans om de cel anti-agressie op te richten. Nadien ben ik verantwoordelijke van enkele standplaatsen treinbegeleiding in Vlaams-Brabant en Limburg geweest. In 2013 ben ik verkozen als gewestelijk secretaris van ACOD Spoor Gewest Leuven, sinds 2016 ben ik nationaal secretaris ACOD Spoor. Ik zit ook in het bestuur van de Europese transportvakbond. Als vakbondsman ben ik niet alleen bekommerd om de spoorwegmannen en – vrouwen, maar ook om de treingebruikers. Ik streef naar een toegankelijke, milieuvriendelijke en betaalbare mobiliteit.

Ik woon samen met Carine in de Brusselsestraat, vlakbij één van mijn favoriete plekken in Leuven: de Kruidtuin. Ook aan de Vaartkom, de Dijleterrassen, op Den Dreef of in Café Sport kun je me tegen het lijf lopen. Altijd te voet trouwens, ik heb geen auto of fiets.

Ik wil graag werken aan een samenleving waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen, waar respect en tolerantie geen loze begrippen zijn. Mijn vrije tijd besteed ik aan schaken, muziek, wandelen en lezen.

Mijn prioriteiten:
  • Een leefbare en klimaatneutrale stad met aandacht voor ieders mobiliteit, ook in functie van mensen met een beperking.
  • Veiligheid.
  • Wijkwerking en een betaalbare huisvesting.
"Ik wil graag werken aan een samenleving waar iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen."