Gezonde en sportieve stad

Bewegen is belangrijk om je goed in je vel te voelen en om gezond en fit te leven. Daarom moedigen we zoveel mogelijk Leuvenaars aan tot bewegen en een sportieve levensstijl. We zorgen dat bewegen voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en in de nabijheid mogelijk is. Een gezonde levensstijl draagt bij tot welbevinden en willen we stimuleren. 

  • We willen meer beweegplekken voorzien, in openbare ruimte, met specifieke aandacht voor kinderen, senioren en minder mobielen.
  • We ondersteunen sportverenigingen en -clubs en stimuleren een divers aanbod voor iedereen.
  • We streven ernaar om meer kwalitatieve en bovenlokale topinfrastructuur aan te bieden en werken aan een vernieuwd toelagekader voor sportverenigingen.
  • We organiseren aantrekkelijke sportevenementen.
  • In de buurten willen we meer laagdrempelige sportinfrastructuur. Via de buurtwerking maken we sport toegankelijk door financiële, fysieke, psychische of sociale drempels weg te werken. Voor mensen met een beperking ondersteunen we het bestaande aanbod voor G-sport en stimuleren we nieuwe initiatieven.
  • De verantwoorde omgang met alcohol en drugs blijft een uitdaging in stedelijke context. Een plan op maat; in nauwe samenwerking met de bevoegde instanties, moet leiden tot een mentaliteitswijziging.

  • June 25th, 2023
Allereerste European Running Championships komen in 2025 naar Leuven en Brussel

De stad Leuven en Brussel valt in 2025 de eer te beurt om de eerste European Running Championships te mogen ontvangen. Dat heeft European Athletics - de Europese atletiekbond - zonet bekendgemaakt. Voor het eerst krijgt het EK Marathon een apart kampioenschap en zullen ook recreanten kunnen deelnemen aan wedstrijden over verschillende afstanden. De marathon start in Brussel en loopt in een rechte lijn naar aankomststad Leuven.

  • June 13th, 2023
Nieuwe Plusgids bundelt aanbod voor 65-plussers in Leuven

Wist je dat één Leuvenaar op vijf vandaag ouder is dan 60 jaar en één op zes Leuvenaars 65+ is? De toenemende verzilvering van onze stad biedt ons zowel kansen als uitdagingen. In de geactualiseerde Plusgids voor 65-plussers bundelt de stad Leuven het ondersteuningsaanbod, activiteiten in de stad en nog veel meer.

  • May 9th, 2023
Park Belle Vue wint Publieksprijs Publieke Ruimte 2023

De stad Leuven wint de Publieksprijs Publieke Ruimte 2023 met Park Belle Vue in Kessel-Lo. De prestigieuze prijs, uitgereikt door het Infopunt Publieke Ruimte, bekroont jaarlijks publieke plaatsen in Vlaanderen en Brussel die een voorbeeldige meerwaarde bieden voor hun omgeving.