Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad

We staan de komende decennia voor de uitdaging om te evolueren naar een duurzame, koolstofneutrale samenleving. Tegen 2030 willen we van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa maken. Om deze ambitieuze doelstelling te behalen, versterken we de vzw Leuven 2030 en nemen we maatregelen om de Roadmap 2030 te realiseren. 

 • We versnellen de inspanningen op vlak van duurzame energieproductie en -verbruik, door te investeren in windmolens en zonnepanelen via energiecoöperaties zoals LICHT Leuven en door gebouwen duurzaam te renoveren.
 • De stad geeft zelf het goede voorbeeld en streeft ernaar om het eigen patrimonium, waaronder stadsgebouwen en sociale woningen, te verduurzamen en in te zetten om groene energie te produceren, bijvoorbeeld via zonnepanelen op stadsdaken.
 • We werken een toekomstgerichte warmtestrategie uit, waarin het gebruik van fossiele brandstoffen op termijn uitgefaseerd wordt, onder meer door het versneld aanleggen van warmtenetten en duurzame warmte te produceren.
  We investeren we in een duurzaam mobiliteitsbeleid
 • Ook blijven we verder inzetten op vergroening en ontharding van de stad, door nieuw groen aan te planten en de bestaande open ruimte te behouden.
  De luchtkwaliteit meten we continu en verbeteren we door verder in te zetten op een duurzaam woon- en mobiliteitsbeleid.
  We zorgen voor ecologische biodiversiteit bij elke (her)aanleg van park, plein of groenzone en stimuleren dit ook bij particuliere tuinen.
  Natuurverenigingen in Leuven zijn belangrijke partners bij het aanleggen en beheren van groen en natuur en we ondersteunen hun werking.
 • Ook wat en hoe we consumeren heeft een grote impact. We stimuleren duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen en bouwen een duurzame lokale voedselstrategie uit.
  We werken een actieve strategie uit om van Leuven een circulaire stad te maken.
  We ondersteunen de lokale faire deeleconomie

 • January 19th, 2023
Stad plant 55 klimaatbomen op Philipssite

Sinds de zomer richt de stad het park op de Philipssite stapsgewijs in met zitbanken, picknicktafels en kleine sport- en spelelementen. Deze week vindt er ook een grote vergroeningsactie plaats, en plant ze 55 klimaatbomen. Met deze aanplanting zet de stad tevens een grote stap in het engagement dat ze in maart 2022 met de ondertekening van het Bomencharter aanging.

 • January 16th, 2023
Toekomstplannen voor de Vijvers van Bellefroid krijgen vorm

In 2019 kocht de stad Leuven de Vijvers van Bellefroid in Wilsele-dorp. De stad liet een masterplan opmaken om dit domein van 21 ha groot uit te bouwen tot een waardevol natuurdomein, waar Leuvenaars terecht kunnen voor een wandeling, om te genieten van de natuur en de rust. De grote lijnen voor de plannen liggen vast. Geïnteresseerde Leuvenaars konden ze vorige zondag ​ komen bekijken en hun feedback meegeven.

 • July 18th, 2022
Stad Leuven recupereert extra water voor groen

Nu de temperaturen hoog oplopen hebben de jonge bomen in de stad heel veel water nodig. De stad Leuven organiseert extra gietbeurten om hen alle groeikansen te geven. Daarvoor haalt de stad zeer veel gerecycleerd water op. Tijdens deze warme dagen zelfs tot 34.000 liter per dag.